دولت ترکیه دهها شهروند دیگر را دستگیر نموده است

کودتای سیاسی رژیم آنکارا علیه نیروهای اپوزیسیون و آزادی‌خواه در این کشور روزانه شهروندان را هدف قرار می‌دهد. عناصر مسلح وابسته بە رژیم در شهرهای آدانا، آنتالیا، مرسین و چولک به خانه‌های شهروندان حمله نموده و دهها تن را دستگیر کردند

کودتای سیاسی رژیم آنکارا علیه نیروهای اپوزیسیون و آزادی‌خواه در این کشور روزانه شهروندان را هدف قرار می‌دهد. عناصر مسلح وابسته بە رژیم در شهرهای آدانا، آنتالیا، مرسین و چولک به خانه‌های شهروندان حمله نموده و دهها تن را دستگیر کردند

 

در آدانا ٢٠ تن، در مرسین ١٠ نفر، در آنتالیا ٢۴ تن و در چولک یکی از مسئولان حزب مناطق دمکراتیک دستگیر شدند. اجازه دیدار وکلا با بازداشت شده‌ها داده نشد.

 

رژیم ترکیه تحت لوای تمدید وضعیت اضطراری این کشور را به زندان بزرگی برای شهروندان مبدل کرده و روزی نیست که گزارشها از بازداشت مخالفان اردوغان خبر ندهند.