دیدار اعضای مجلس سوریه دمکراتیک و خودمدیریتی با نمایندگان نروژ

طبق نظر هیأت ق.س.د و هیأت وزارت امور خارجه نروژ این دیدار نیز دیداری رسمی اعلام و هر دو طرف تایید کردند که دیدگاههای آنان در رابطه با مسائل سیاسی و انسانی شمال-شرق سوریه با یکدیگر نزدیکی دارد.

هیات سیاسی شمال-شرق سوریه با هیاتی از اعضای وزارت امور خارجه نروژ و نمایندگان این کشور دیدار کردند. طبق نظر هر دو طرف، این دیدار نیز دیداری رسمی اعلام و هر دو طرف تایید کردند که دیدگاههای آنان در رابطه با مسائل سیاسی و انسانی شمال-شرق سوریه با یکدیگر نزدیکی دارد.

با تلاشهای مجلس سوریه دمکراتیک و خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، به منظور یافتن راه حلهای جدی برای حل مسائل مرتبط به شمال-شرق سوریه و همچنین ادامه دیدارهای دیپلماتیک در سطح جهانی، روز گذشته هیاتی مشترک از خودمدیریتی و مجلس سوریه دمکراتیک، با اعضای وزارت امور خارجه نروژ و مجلس این کشور دیدار کردند.

این هیات مرکب از ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک، ریاض درار، الهام احمد رئیس هیات مدیره مجلس سوریه دمکراتیک و عبدالکریم عمر ریاست مشترک امور خارجی خودمدیریتی بود.

هیات مشترک م.س.د و خودمدیریتی با وزارت امور خارجه نروژ در این دیدار با معاون وزیر امور خارجه این کشور اودن هالورسن و نماینده ویژه پرونده سوریه و عراق، کونت الیف و مشاور عالی بخش صلح و مذاکرات، آتدریاس کلوپرسن ملاقات کردند.

در دیدار نخست طرفین نقطه نظرات خود را در رابطه با مسائل و مشکلات موجود مطرح کرده و در رابطه با بی‌ثباتی‌های بزرگ سوریه و وضعیت شمال-شرق سوریه بعد از حملات دولت ترک و اشغال سریکانی و گری سپی سخن گفتند. همچنین هر دو طرف وضعیت آوارگان و نیاز به بازگشت این آوارگان به موطن خود، پروژه‌های دولت ترکیه به منظور تغییر دموگرافی منطقه و لزوم ارسال کمک‌های مستقیم به آسیب‌دیدگان را مطرح کردند.

در جریان این دیدار هر دو طرف از توقف تلاشهای سیاسی و نشست ژنو سخن گفته و همچنین در رابطه با لزوم فعال شدن و مشارکت نیروهای فعال در منطقه سخن گفتند. از طرف دیگر، نقطه نظرات هیات در رابطه با وجود هزاران تبهکار داعش و خانواده‌های آنان در منطقه نیز مورد بحث قرار گرفت. در این گفتگوها بر لزوم همکاری جامعه بین‌المللی با رهبری خودمدیریتی در مقابل مشکلات مداوم منطقه و از جمله حضور داعش سخن گفته شد.

در دومین نشست، هیات مشترک م.س.د و خودمدیریتی شمال-شرق سوریه با نمایندگان پارلمان نروژ دیدار و گفتگو کردند. این هیات با شمار فراوانی از نمایندگان پارلمان نروژ  و رهبران سیاسی این کشور دیدار کرده و م.س.د تایید نمود که نگرش‌های آنان خصوصا در رابطه با بسیاری از مسائل مربوط به منطقه نزدیک به هم بوده است.

در این رابطه رئیس هیات خودمدیریتی شمال-شرق سوریه و مجلس سوریه دمکراتیک، الهام احمد با خبرگزاری هاوار نیوز به گفتگو پرداخته و الهام احمد تاکید کرده است که دیدارهای دیپلماتیک آنها در خصوص مسائل و مشکلات شمال-شرق سوریه و مکانیزم دست‌یابی به راه حلی برای بحران سوریه همچنان ادامه می‌یابد.