دیدار فرمانده کل ق.س.د با معتمدان شمال سوریه

فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک روز گشته با کمیته ریش‌سفیدان شمال و شرق سوریه ملاقات کرد. در این دیدار تحولات منطقه مورد گفتگو قرار گرفتند.

روز گذشته مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک با هیئتی از ریش‌سفیدان شمال و شرق سوریه ملاقات کرد.

در دیدار با فرمانده کل ق.س.د هر کدام از شیخ حسن فرحان عبدالرحمن العصاف، شیخ فواض زوبا المهلم، شیخ فواد ابراهیم الپاشا، شیخ محمد عادل عبدالسلام، شیخ کریم الزیتر، شیخ سامر جمال ترکی، شیخ هاشم احمد الدعیف، شیخ ابراهیم علی رندل، عبدالمجید اوسو، دکتر سیروب باگو عزیز، عابدین بدرخان، اسماعیل چتو، محمد عیسو، حکم خلو، حمبر حسن و دکتر عبدالباقی یوسف حضور داشتند.

نشست در ساختمان کمیته ریش‌سفیدان برگزار شد. مظلوم عبدی فرمانده ق.س.د در این نشست دیدگاههای بین‌المللی را در رابطه با مناطق شمال و شرق سوریه و همچنین توافقنامه‌های ق.س.د با نیروهای بین‌المللی برای دفاع از این مناطق در حملات اشغالگرانه ترکیه و تغییر دمگرافی را مورد ارزیابی قرار داد.

فرمانده کل ق.س.د خاطرنشان کرد که محافظت از تنوع اتنیکی و استقرار و امنیت مناطق شمال و شرق سوریه همچنان ادامه خواهد یافت و آنان وظیفه دارند دستاوردها و پیشرفت‌ در گفتگو با نیروهای بین‌المللی و سوری را به اطلاع شهروندان شمال و شرق سوریه برسانند.

عبدی بر نقش حیاتی ریش‌سفیدان برای وحدت خلق‌های منطقه در برابر مخاطرات پیش رو تأکید کرد.

ریش‌سفیدان منطقه نیز تداوم اعتماد تمامی ساکنان منطقه به نیروهای ق.س.د را خاطرنشان کرده و یادآور شدند که در کنار نیروهای ق.س.د از دستاوردهای منطقه دفاع خواهند کرد.

آنان همچنین خواستار انسجام و وحدت هر چه بیشتر در مقابل تلاش‌های فتنه جویانه رژیم‌های ترکیه و ایران برای انشقاق و آشوب در شمال و شرق سوریه شدند.