دیوید گرابر، آنارشیست سرشناس بدورد حیات گفت

دیوید گرابر، فعال آنارشیست، سیاستمدار و دوست خلق کورد در ۵٩ سالگی چشم از جهان فرو بست.

دیوید گرابر در اعلام حمایت از مبارزات دمکراتیک خلق‌های شمال سوریه در عرصه بین‌المللی فراخوانی را به عنوان "آزمون استثنایی دمکراتیک" صادر کرده بود.

پروفسور مردم‌شناسی (آنترپولوژی)، نویسنده، محقق و فعال آنارشیست آمریکایی، دیوید رالف گرابر بدورد حیات گفت. اعلام شد که گرابر روز گذشته در یک بیمارستان در منطقه نیکادوبروفسکی وندیک در ونیز ایتالیا در سن ۵٩ سالگی فوت کرده است.

انتشارت «پنگوئن راندوم هاوس» ناشر آثار گرابر اعلام کرده است که هنوز دلیل فوت این اندیشمند محرز نشده است.

 گرابر سال ١٩۶١ متولد شد. وی از جوانی به ارزشمندی جامعه و موازین آن پی‌برد، سال ١٩٩٨ تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه ییل آغاز کرد و همچون یک متفکر به فعالیت پرداخت. وی سال ٢٠٠٧ به دلیل ایده‌های سیاسی ضدحاکمیت خود از دانشگاه کناره‌گیری کرد. وی سپس استاد رشته مردم‌شناسی «مدرسه اقتصادی لندن» شد.

گرابر تا زمان فوت به عنوان فعال و متفکر آنارشیست در بسیاری از فعالیت‌های همبستگی با مبارزات دمکراتیک جای گرفته است، وی یکی از سرشناس‌ترین شخصیت‌های حاضر در «جنبش اشغال وال استریت» بود. گاربر همچنین از بنیانگذاران «همگرایی ضد سرمایه‌داری» بود.

از آثار ارزشمند گرابر می‌توان به کتاب‌های «۵٠٠٠ سال اول»، «پروژه‌ی دمکراسی؛ یک تاریخچه، یک بحران، یک جنبش»، «آرمان‌شهر قوانین؛ درباره فناوری، حماقت و شادی‌های مخفی بروکراسی»، «نظریه مشاغل مزخرف» و «انقلاب در روژاوا: خودمدیریتی دمکراتیک و آزادی زنان در کوردستان سوریه» را نام برد.