رئیس بیمارستان رازی احواز: وضعیت خوزستان در حال بحرانی شدن است

گزارش‌ها حاکی از شیوع دوباره بیماری کرونا در این استان خوزستان است. رئیس بیمارستان رازی احواز نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داد.

فرهنگ کره‌بندی رئیس بیمارستان رازی احواز اعلام کرد، ویروس کرونا به شدت در حال شیوع در خوزستان است و وضعیت این استان به سمت بحرانی شدن پیش می‌رود.

وی هشدار داد، ۵۰ درصد مراجعه کنندگان نیاز به بستری شدن دارند و گفت" وضعیت به حدی خراب است که از هر دو مراجعه کننده به بیمارستان رازی یک نفر نیاز به بستری شدن دارند."

رئیس بیمارستان رازی احواز هشدار داد؛"در حال حاضر حدود ۶۰ نفر با زجر تنفسی در ICU بستری هستند و وضعیت این بیماران اسفناک است."

وی در ادامه گفت، در حال حاضر بخشهای ICU با تمام تجهیزات و تمام نیرو با تمام قدرت در حال کار کردن هستند اما وضعیت در حال بحرانی شدن است.

فرهنگ کره‌بندی با اشاره به افزایش شدید مراجعات گفت، کرونا آلودگی شدیدی در استان ایجاد کرده است و پیشتر وضعیت اینگونه نبود اما اکنون تعداد مراجعه کنندگان به شدت در حال افزایش است.

در همین رابطه رئیس بیمارستان کودکان ابوذر احواز گفت در حال حاضر ۳۰ کودک مشکوک به کرونا در این بیمارستان بستری‌ هستند و در میان این کودکان، نتیجه تست کرونای چهار نفر مثبت شده است.