رئیس جمهور افریقای جنوبی استعفا کرد

جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی سرانجام تسلیم خواست حزب حاکم کنگره ملی آفریقا شد و استعفای خود را اعلام کرد

جاکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی سرانجام تسلیم خواست حزب حاکم کنگره ملی آفریقا شد و استعفای خود را اعلام کرد.

 

زوما در سخنرانی سی دقیقه‌ای که خطاب به ملت آفریقای جنوبی داشت، اعلام کرد که او مخالف فشارهای کنگره ملی آفریقا می باشد، اما دستور آنها را پذیرفته و از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

 

زوما از سال ٢٠٠٩ رئیس جمهور افریقای جنوبی می باشد و به فساد مالی

متهم شده است. حزب حاکم کنگره ملی آفریقا روز سه شنبه از زوما خواسته بود که از سمت خود استعفا کند.