رئیس مشترک ه.د.پ در جمع معترضان: دادگاه ترکیه از کاخ ریاست جمهوری دستور می‌گیرد

سرپیل کمال‌بای ریاست مشترک حزب دمکراتیك خلق‌ها که در میان تجمع کنندگان در مقابل دادگستری استانبول بود در سخنانی پیشبینی کرد که دادگاه استقلال عمل ندارد و نمی‌تواند حکمی عادلانه صادر کند.

سرپیل کمال‌بای ریاست مشترک حزب دمکراتیك خلق‌ها که در میان تجمع کنندگان در مقابل دادگستری استانبول بود در سخنانی پیشبینی کرد که دادگاه استقلال عمل ندارد و نمی‌تواند حکمی عادلانه صادر کند.

 

صلاح‌الدین دمیرتاش پس از ۴٣۴ روز تحمل حبس، برای اولین بار بطور حضوری در دادگاه از خود دفاع کرد و صلاحیت دادگستری را بکلی زیر سئوال برد. جلسه بعدی دادگاه دمیرتاش به ماه مه امسال موکول شده است.

 

سرپیل کمال‌بای، همتای دمیرتاش در حزب دمکراتیك خلق‌ها طی سخنانی در مقابل دادگستری استانبول گفت رسیدن به موعد دادگاه دمیرتاش پس از یک سال و چهار ماه حبس، هیجان انگیز بوده و او دوستان و حامیان خود را مقابل دادگاه دیده است.

 

کمالبای یادآوری کرد صلاح‌الدین دمیرتاش وقتی برای ریاست جمهوری ترکیه کاندید شد، شش میلیون رأی آورد.

 

ریاست مشترک ه.د.پ گفت دستگیری دمیرتاش و یارانش اقدامی کاملا سیاسی بود، دادگاه ترکیه استقلال عمل ندارد و از آن شخصی که در کاخ ریاست جمهوری نشته است دستور می‌گیرد.