راهپیمایی دهها هزار نفری در استراسبورگ؛ قطعا حصر در هم شکسته می‌شود

​​​​​​​دهها هزار تن از از شهروندان کرد و دوستان اینترناسیونالیست آنان ظهر امروز وارد شهر استراسبورگ فرانسه شدند. هم وطنان شعارهای "آزادی برای اوجالان" و"لیلا گوون شکوه و کرامت ماست" را سر دادند

دهها هزار تن از کردستانیان و دوستانشان در اروپا با هدف محکوم کردن توطئه ی بین‌المللی ۱۵ فوریه و برای حمایت از اعتصاب کنندگان، به طرف میدان rue des vanneaux در شهر استراسبورگ فرانسه به راه افتادند. اینترناسیونالیستها و جوانانی که از لوکزامبورگ تا استراسبورگ راهپیمایی کرده بودند، همچنین سیاستمدارانی که از باسل سوییس به راه افتاده‌اند و هنرمندان و نمایندگان سازمانهای مدنی که تا استراسبورگ راهپیمایی کرده بودند، به میتینگ دهها هزار نفری استراسبورگ پیوستند.

آزادی برای اوجالان

دهها هزار تن با بلند کردن تصاویر و نوشته های "آزادی برای اوجالان"،"حصر را در هم خواهیم شکست، فاشیسم را نابود می‌کنیم و کردستان را آزاد خواهیم کرد" به راهپیمایی خود ادامه دادند.

 

طی این راهپیمایی شعارهای "ما همه پ.ک.ک هستیم" و"لیلا گوون کرامت و شکوه ماست" تکرار می‌شود.

 

در این راهپیمایی غیر از پوستر و تصاویر اعصاب کنندگان و مقاومت گران، پرچمهای پ.ک.ک، ک.ج.ک ، ی.پ.گ ، ی.پ.ژ و پ.ی.د از سوی شرکت کنندگان به اهتزاز درآمد.

 

همچنین جمعیت در راهپیمایی شعارهای "قاتل اردوغان" و "تروریست ترکیه" تکرار سر دادند.

 

برای جلب توجه به این راهپیمایی و اهداف و درخواستهای راهپیمایان با بلند‌گو سخنرانی شد و به مقاومت اوجالان در امرالی اشاره گردید.

 

در راهپیمایی به اعتصاب کنندگان مقاومتگر درود فرستاده شد و اعلام گردید که درخواست لیلا گوون و سایر مقاومتگران درخواست میلیونها انسان است.

 

همچنین در راهپیمایی سکوت دولتها و سازمانهای اروپایی نسبت به سیاست‌های فاشیستی دولت ترکیه علیه کردها محکوم گردید.جمعیت یک صدا فریاد میزنند سی‌پی‌تی باید به وظیفه‌ی خود عمل کند.

 

رسانه‌های فرانسه و چندین کشور دیگر خبر راهپیمایی اعتراضی کردستانیان و دوستانشان را پوشش دادند. پلیس آلمان و فرانسه نیز در برخی جاها اتوبوسهایی را که راهپیمایان را به سمت استراسبورگ منتقل میکرد، متوقف کرده و در مواردی نیز اتومبیل شخصی معترضانی را که در راه استراسبورگ بودند را متوقف کردند.

 

پس از یک راهپیمایی ۳ کیلومتری، شرکت کنندگان به میدان محل تجمع راهپیمایان رسیدند و در میتینگ بزرگ استراسبورگ شرکت کردند.