راهپیمایی علیه رژیم غاصب ترکیه در مارسی

در شهر مارسی در فرانسه عیله حملات اشغالگرانه دولت ترکیه در جنوب کردستان راهپیمایی برگزار شد.

  فعالان جنبش جوانان انقلابی و کردستانی با راهپیمایی در شهر مارسی فرانسه حملات رژیم ترکیه به جنوب کردستان را محکوم کردند.

  کنشگران سیاسی طی این راهپیمایی با حمل تصاویری از رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، خواستار آزادی او شدند.

  همچنین پلانکاردهایی با مضمون "اردوغانِ قاتل" را نیز به همراه داشتند و همزمان با بیان شعارهای "زنده باد رهبر آپو" و "اردوغان قاتلِ را سر دادند.

  راهپیمایی با برگزاری گردهمایی ادامه یافت.