رد درخواست ملاقات خانواده‌ی زندانیان امرالی

درخواست خانواده‌ی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و ۳ زندانی دیگر امرالی برای دیدار با بستگانشان از سوی دادگستری جمهوری شهر بورسا رد شد.

   محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، مظلوم دینچ وصی خانواده برای دیدار با اوجالان به همراه وکلا به دادگستری جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

همچنین خانواده‌ی هامیلی یلدرم، عمر خیری کونار و ویصل آکتاش نیز با این هدف به دادگستری جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

دادستان بورسا درخواست ملاقات خانواده‌ی زندانیان امرالی را رد کرد. وی "ممنوعیت حقوق محکومین" را بهانه قرار داده و درخواست خانواده‌ها را رد کرد.