رد درخواست ملاقات خانواده‌ی زندانیان امرالی

درخواست خانواده‌ی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و ۳ زندانی دیگر امرالی از سوی دادستانی جمهوری شهر بورسا رد شد.

   دیروز۱۵ژوئن/۲۵ خرداد خانوادە رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و ۳ زندانی دیگر در گروه F زندان فوق امنیتی امرالی برای دیدار با بستگانشان به دادستانی جمهوری در شهر بورسا مراجعه کرده بودند. درخواست ملاقات خانوادەی زندانیان از سوی دادستانی شهر بورسا رد شد.

   روز قبل محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، وصی اوجالان، مظلوم دینچ، پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم، امین کونار برادر عمر خیری کونار، صبیحه اصلان خواهر ویسی آکتاش برای ملاقات با زندانیان به دادستانی جمهوری در شهر بورسا مراجعه کرده بودند.

  درخواست ملاقات خانوادەی هر ۳ زندانی دیگر رد شد.

  دادستانی قرار دادگاه در روز ۲۲ آوریل را بهانه قرار داده و درخواست ملاقات خانوادەی زندانیان را رد نمود.

  عمر خیری کونار و ویسی آکتاش  در ۱۵ مارس ۲۰۱۵/ ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ بمانند منشی به امرالی منتقل شده بودند.همچنین حامیلی یلدرم در ۱۵ جولای ۲۰۱۵/ ۲۴ تیر ۱۳۹۴ به امرالی منتقل شده بود. خانوادە هر سه زندانی برای اولین بار در ۵ ژوئن/۱۵ خرداد به مناسبت عید فطر با زندانیان ملاقات کردند.