رشد اقتصادی ایران "منفی ٣.٨ درصد" اعلام شد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران طی ۹ ماه اول سال ۹۷ اقتصاد ایران با احتساب نفت ۳.۸ درصد تحلیل رفت.

برپایه‌ی گزارش مرکز آمار ملی ایران که روز یکشنبه (٢۵ فروردین ) منتشر شده آمده است که فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ٢.١ درصد، گروه صنعت منفی ٧.٩، گروه خدمات ٠.۶ درصد نسبت به ٩ ماهه اول سال ١٣٧٩ رشد داشته است.

 

بر اساس این گزارش تولید ناخالص ملی با احتساب نفت (به قیمت ثابت سال ١٣٩٠) در ۹ ماهه نخست سال ١٣٩٧ به ۵,۴۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. سال گذشته در همین بازه زمانی تولید ناخالص ملی ۵,۶۲۷ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب اقتصاد ایران در این مدت به اندازه ۳,۸ درصد رشد منفی داشته است.

 

آمارهای مذکور بیانگر شکنندگی اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی در پی فشارهای حداقلی نیروهای خارجی است که از سوی سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به حکومت غصب گردیده است.