رژیم ترکیه همچون اسلاف خود در کشتار‌جمعی کردها به دین متوسل شد

همانگونه که صدام کشتار دسته‌جمعی خلق کُرد را "انفال" نام نهاده بود دیانت دولت ترکیه نیز برای اشغال عفرین به دین متوسل شده است

همانگونه که صدام کشتار دسته‌جمعی خلق کُرد را "انفال" نام نهاده بود دیانت دولت ترکیه نیز برای اشغال عفرین به دین متوسل شده است

 

رژیم فاشیست ترکیه که با توسل به دین اسلام به نژادپرستی تُرک مشروعیت بخشیده است، در اقداماتش برای اشغال عفرین این مسئله را نمایان ساخت.

 

پروفسور علی ارباش، رهبر دینی تُرک‌ برای تمام مساجد ترکیه فتوا صادر کرده که برای اشغال عفرین سوره‌ی "فتح" بخوانند.

 

این فتوا در مساجد ترکیه به اجرا درآمد و علی ارباش نیز در مسجد "عاجی بایران" واقع در شهر آنکارا، در زمان ادای نماز صبح برای [موفقیت در] کشتارجمعی خلق کُرد دعا کرد.