رژیم تُرک وبسایت آژانس خبری مزوپوتامیا و سندیکا دات‌.ارگ را مسدود کرد

دولت ترکیه در ادامه تشدید جو اختقاق بر جامعه سایت خبرگزاری مزوپوتامیا و سندیکا دات‌.ارگ را با حکم شورای رسانه‌ای و تکنولوژی بست.

وبسایت خبرگزاری مزوپوتامیا (MA) برای داخل ترکیه مسدود شد. بستن این سایتها با تصمیم شورای رسانه‌ای و تکنولوژی BTK انجام شد. پیشتر دادگاه کیفری دیلوک در سوم سپتامبر ۲۰۲۰ حکم توقیف را در مورد سایت mezopotamyaajansi22.com صادر کرده بود.

پس از مسدود شدن وبسایت آژانس خبری مزوپوتامیا در داخل ترکیه از سوی رژیم تُرک، این خبرگزاری سریعا سایت دیگری باز کرده و اکنون با آدرس  mezopotayaajansi24.com اخبار و گزارشات خود را به دست خوانندگان می‌رساند.

همچنین سایت سندیکا دات.ارگ نیز متوقف شد. سندیکا دات.ارگ تاکنون ۶۳ بار توسط دولت ترکیه مسدود شده است و علی رغم آن این سایت اکنون با آدرس sendika64.org فعال می‌باشد.