زنان مبارز ١٢ خودرو و ٢ کارخانه فاشیست‌های ترک را به آتش کشدند

زنان عضو «ابتکار عمل شعله‌های آفتاب» در محکومیت حصر عبدالله اوجالان و زندانیان سیاسی در زندان‌های ترکیه سلسله‌ عملیات‌های انتقامی را به انجام رساندند.

در اطلاعیه مرکز خبررسانی ابتکار عمل زنان شعله‌های آفتاب آمده است که با هدف رسواکردن حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد از سوی رژیم فاشیست ترکیه در فاصله روزهای اول تا سوم سپتامبر ١٢ خودرو و ٢ کارخانه فاشیست‌های ترک به آتش کشیده‌ شده‌اند.

اطلاعیه می‌افزاید که زنان شعله‌های آفتاب همچون جوانان میهن‌دوست در شهرهای بزرگ ترکیه، عملیات‌های انتقامی خود علیه خیانتگران و مزدوران سازمان‌های رژیم فاشیست ترکیه را افزایش می‌دهند و به صدا و فریاد مقاومت رهبر خلق کورد و زندانیان دیگر مبدل می‌شوند.

در بیلان عملیات سه روزه آمده است؛

روز ١ سپتامبر  دو خودرو فاشیست‌های تُرک در بخش توزلا در استانبول به آتش کشیده شدند.

روز ٢ سپتامبر یک کارخانه متعلق به فاشیست‌ها در منطقه گبزه استانبول منهدم شد، در همین روز ٣ خودرو لوکش فاشیست‌ها به اتش کشیده شدند.

روز ٢ سپتامبر یک کارخانه تولیدی فاشیست‌های تُرک در هادمکوی استانبول طعمه حریق گردید و به تلی از خاکستر مبدل شد.

روز ٢ سپتامبر ٣ دستگاه خودرو متعلق به مزدوران رژیم ترک در بخش کارتال استانبول به آتش کشیده شدند.

روز ٣ سپتامبر ۴ دستگاه خودرو لوکس فاشیست‌ها به آتش کشیده شدند.

ابتکار عمل زنان شعله‌های آفتاب خاطرنشان کرده است که این عملیات‌ها در پاسخ به حصر عبدالله اوجالان به انجام رسیده‌اند.