زندانبانان از مداوای اعتصابگران غذا جلوگیری می‌کنند

علی رغم پایان دادن به کنش اعتصاب غذای زندانیان زندان کورکچولر در آدانا مسئولین زندان از درمان آن‌ها خودداری می‌کنند. اینان آکن یکی از زندانیان در ملاقات با خانواده‌ی خویش پیامی را منتشر کرده و گفت،"ما را مداوا نمی‌کنند و به ما دارو نمی‌دهند".

  زندانیان گروه F زندان کورکچولر در آدانا که علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا زده بودند، با اینکه طبق درخواست اوجالان به اعتصاب پایان داده‌اند ولی زندانبانان از مداوای آنها جلوگیری می‌کنند. اینان آکن یکی از زنانیانی که ۱۴۱ روز را در اعتصاب غذا به سر برده است در ملاقات با خواهرش از وضعیت زندانیان سخن گفته است.

ما را مداوا نمی‌کنند/ از دسترسی به دارو محرومیم

  آسیه آکن خواهر اینان آکن اعلام کرد که برادر وی گفته است پس از پایان دادن به اعتصاب غذا، مداوا نشده است و به آن‌ها دارو نداده‌اند. آسیه آکن به نقل از برادرش گفت:"ما ۱۰ زندانی در اعتصاب غذا جای گرفتیم. روز ۲۶ مه / ۵ خرداد به اعتصاب غذا پایان دادیم اما در همان روز ما را به بیمارستان منتقل نکردند. روز بعد با خودرو زندان ما را به بیمارستان برده و پس از آزمایش خون ما را به زندان منتقل کردند. ما را مداوا نکردند و دارویی هم به ما ندادند. زمانی که به زندان بازگشتم مریض شدم اما غذایی که بیمارستان برای ما تعیین کرده بودند را به ما ندادند. غذای زندان مناسب نیست و ما قادر به خوردن آن نیستیم. سوپی که به ما می‌دهند غیرقابل مصرف است. با توان محدودی که داریم از فروشگاه زندان شیر، بیسکویت، ماست و ... می‌خریم و سعی می‌کنیم تحمل کنیم. هنوز هم جواب آزمایش ما نیامده است. "

  آسیه آکن افزود، لازم است احزاب سیاسی و آحاد جامعه از زندانیان حمایت نمایند و پروسه‌ی مداوای آن‌ها را مد نظر قرار دهند.