زندانیان پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم ترک دست به اعتصاب غذا زدند

​​​​​​​هزاران نفر از زندانیان پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های متعلق به رژیم فاشیست ترکیه از امروز به مدت سه روز اعتصاب غذا کرده‌اند. اعتصاب‌کنندگان خواهان پایان دادن به حصر اوجالان و آزادی زندانیان بیمار از زندان هستند

هزاران نفر از زندانیان پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های متعلق به رژیم فاشیست ترکیه از امروز به مدت سه روز اعتصاب غذا کرده‌اند. اعتصاب‌کنندگان خواهان پایان دادن به حصر اوجالان و آزادی زندانیان بیمار از زندان هستند

 

دنیز کایا به نمایندگی از هزاران زندانی پ.ک.ک پاژک هفته گذشته در بیانیه‌ای این اعتصاب را هشدار به رژیم ترکیه خوانده و به تشدید انزوا بر رهبر خلق کُرد-عبدالله اوجالان و جانباختن زندانیان بیمار در زندان پرداخت.

 

خبر مرتبط با بیانیه دنیز کایا؛

زندانیان سیاسی در محکومیت انزوا بر عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا می‌زنند