"زنده‌باد مقاومت شرافتمندانه‌ی مادران"

اُزهان جیهان زندانی سیاسی کرد در محکومیت حصر عبدالله اوجالان از ٣٠ آوریل به روزه مرگ دست زده است. ازهان در نامه‌ای به روزنامه ینی‌ اُزگور پولتیکا از روزه مرگ سخن گفته است.

  ازهان جیهان از مقاومتگران روزه‌ی مرگ علیه حصر رهبر خلق کرد در زندان فوق امنیتی وان است. او دربا‌ره‌ی مقاومت روزه‌ی مرگ به روزنامه‌ی ینی ازگور پولتیکا نامه‌ای نوشت. جیهان در این نامه اظهار داشت؛" کارزار روزه‌ی مرگ برای ما تماما کارزار زندگیست. زیرا در خطمشی 'کسانیکه برای زندگی حاضر به مرگ هستند' ما این اقدام را آغاز نمودیم."

  او در نامه خود می‌نویسد؛" بایستی بخوبی درک گردد که چرا مقاومت روزه‌ی مرگ آغاز گشته است. بایستی ادعا و جدیت این عمل فهم گردد. بایستی در این مسئله واقف بود زمانی که ما در روح کمال پیر زندگی می‌کنیم، برای هر نتیجه‌ای حاضر بوده و با تبسمی بر لب برای هر نتیجه‌ای شتاب می‌نماییم. با نابود ساختن حصر ما قادر هستیم در برابر انکار کردها ایستاده و حلقه‌ی آتش را نابود سازیم."

  این زندانی سیاسی در ادامه اظهار داشت بایستی این روند به گونه‌ای سازماندهی شده و جمعی مدیریت شده و اعتصاب های غذا گسترده گردند. وی در ادامه افزود،"در وضعیتی که مادران کرد به مرگ نزدیک می‌شوند سکوت غفلت است. هیچ کس نباید سکوت کند و در انتظار مرگ انسان‌ها بماند."

  جیهان در ادامه گفت این وضعیت فراتر از یک مسئله‌ای ملی به وظیفه‌ای انسانی، وجدانی و اخلاقی مبدل شده است. به جای زندگی تحت فشار و ترس از مرگ، مبدل شدن به پروانه در راه حقیقت بهتر خواهد بود. جیهان گفت،" این حصر یا شکسته خواهد شد، یا شکسته خواهد شد."

  اُزهان جیهان در پایان نامه با اشاره به مقاومت مادران می‌افزاید،"در برهه‌ای که مادران پیشگامند،‌ پایانی بی‌نظیر نزدیک است. ما به مادران بیشتر بدهکار شده و عشق ما به آن‌ها به فولاد مبدل می‌گردد. نباید هیچ کس از یاد ببرد، ما خواهان مرگ نیستیم، بلکه برای عشق به زندگی شرافتمدانه جان خویش را فدا می‌کنیم. ما افتخاری را که وقوع آن کم مانده است را به مادران هدیه می‌کنیم. دست هر یک از انها را می‌بوسیم و دربرابر مبارزات آنان تعظیم می‌کنیم. خوشحالم که همراه با یکدیگر مقاومت می‌نماییم. ... زنده‌باد مقاومت زندان‌ها، زنده‌باد مقاومت شرافتمندانه‌ی مادران."