سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس: مردانی ازدواج کنند که توانایی مالی دارند!

حسن نوروزی اعلام کرد، فقط مردانی ازدواج کنند که توانایی مالی دارند تا برای دستگاه قضایی بحران ایجاد نکنند.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون وقضایی مجلس تاکید کرد، فقط مردانی باید ازدواج کنند که توانایی کافی برای اداره ی زندگی را داشته باشند و همچنین خانواده ی آنها توانایی مالی برای حمایت از آنها را داشته باشند.

نوروزی در پاسخ به پرسش "مردانی که در زمان عقد توانایی پرداخت مهریه را ندارند، چگونه باید دین خود را ادا کند؟"  گفت، "این مردها نباید ازدواج کنند."

این نماینده‌ی مجلس در حالی چنین سخنانی را به زبان می‌آورد که به دلیل سیاستهای جنگ‌طلبانه و ایدئولوژیک رژیم و فساد و اختلاس‌های گسترده در میان مسئولین رژیم، فقر وبیکاری جامعه‌ی ایران را فرا گرفته است و جوانان بسیاری علی‌رغم داشتن تحصیلات و توانایی اما بیکار هستند.

در چنین شرایطی جوانان برای ازدواج و تشکیل زندگی با مشکل مواجه هستند و سن ازدواج در ایران به شدت بالا رفته و تعداد جوانانی که ازدواج نکرده‌اند، روز به روز افزایش می‌یابد.