سزایی تمللی ریاست مشترک ه.د.پ از عفرین و صالح مسلم دفاع کرد

سزایی تمللی که اخیرا در کنگره حزب دمکراتیك خلق‌ها به عنوان ریاست مشترک حزب برگزیده شد در اولین سخنرانی خود در میان نمایندگان پارلمانی ه.د.پ خواستار توقف حملات ترکیه به عفرین شد و همچنین صالح مسلم را سیاستمداری توصیف کرد که برای صلح مبارزه می‌کند.

سزایی تمللی که اخیرا در کنگره حزب دمکراتیك خلق‌ها به عنوان ریاست مشترک حزب برگزیده شد در اولین سخنرانی خود در میان نمایندگان پارلمانی ه.د.پ خواستار توقف حملات ترکیه به عفرین شد و همچنین صالح مسلم را سیاستمداری توصیف کرد که برای صلح مبارزه می‌کند.

 

سزایی تمللی ریاست مشترک حزب دمکراتیك خلق‌ها در جلسه هفتگی نمایندگان حزبش در آنکارا گفت تانک‌هایی که در زمان کودتاهای نظامی در خیابان‌های ترکیه جولاندهی می‌کردند همان‌ تانک‌هایی هستند اکنون در مرزهای عفرین به حرکت درآمدەاند.

 

او با اشاره به وقوع پاکسازی‌های گسترده در دانشگاهها گفت در حالی دانشگاهیان حامی صلح هدف حمله قرار گرفته و اخراج شدەاند که حاکمیت دارد کادرهای خود را در دانشگاهها حاکم می‌کند.

 

تمللی همچنین به سالگرد امضای توافق‌نامه صلح توسط هیئت امرالی و دولتمردان ترکیه در کاخ نخست وزیری دلمه‌باغچه در سال‌ ٢٠١۵ اشاره کرد و گفت: "امضای این توافق‌نامه در راستای شکل‌گیری یک جمهوری دمکراتیك و پایان حسرت دمکراسی بود. مردم به پایان جنگ و آغاز صلح و آزادی امیدوار شده بودند. اما دولت میز مذاکرات را واژگون کرد و توافق را برهم زد. حاکمیت که نتوانست پیروزی حزب دمکراتیك خلق‌ها در انتخابات پارلمانی را تحمل کند، با اتخاذ سیاست جنگ، تابلوی کنونی را ترسیم کرد.

 

ریاست مشترک در واکنش به دستگیری صالح مسلم سیاستمدار کردی که ترکیه خواستار محاکمه آن شده بود نیز تصریح کرد که او برای صلح تلاش می‌کند.

 

سزایی تمللی با ابراز مخالفت با ادامه حمله به عفرین گفت: هزینه این سیاست جنگ‌طلبانه را کل اجتماع ما پرداخت می‌کند. در رسانەها طوری از عفرین صحبت می‌کنند که انگار در مورد قاره آفریقا صحبت می‌کنند اما واقعیت اینست که عفرین یک منطقه کوچک است. نخست وزیر می‌گوید ساکنین اصلی این مناطق را به آنجا بازمی‌گردانیم اما ساکنین عفرین همان‌هایی هستند که آنجا زندگی می‌کنند. دومین ارتش بزرگ ناتو ۴٠ روز است که برای گرفتن یک منطقه کوچک می‌جنگد و نظامیان و فرماندهان و کارشناسان مدعی هستند تاکنون هیچ یک از غیرنظامیان جان خود را از دست ندادەاند. اما در جنگ انسان‌ها کشته می‌شوند. کودکان و سالمندان در عفرین جانباختەاند. ه.د.پ خواستار آن است که تصمیم شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در سوریه فورا عفرین را نیز در بر بگیرد.