سزایی تمللی و پروین بولدان به عنوان روسای مشترک ه.د.پ برگزیده شدند

در کنگره حزب دمکراتیك خلق‌ها، سزایی تمللی و پروین بولدان به عنوان روسای مشترک این حزب برگزیده شدند

در کنگره حزب دمکراتیك خلق‌ها، سزایی تمللی و پروین بولدان به عنوان روسای مشترک این حزب برگزیده شدند

 

پیش از این از سزایی تمللی و پروین بولدان به عنوان دو نامزد ریاست مشترک حزب دمکراتیك خلق‌ها نام برده شده بود.

 

پروین بولدان در سخنرانی امروز خود گفت راهکار حل مسائل ترکیه رفتن ارتش به عفرین نیست بلکه باید هیئتی برای مذاکرات صلح با اوجالان به جزیره امرالی برود.

 

سزایی تمللی هم در سخنرانی خود گردهمایی بزرگ اعضا و حامیان ه.د.پ پس از سرکوب‌های گسترده را تحسین کرد و ضـمن ابراز مخالفت با هجوم به عفرین گفت دولت ترکیه با نام عملیات شاخه زیتون، دارد باغ زیتون را بمباران می‌کند.