سزای تمللی: صدای محبت، امید و دمکراسی هستیم

تمللی در آغاز به وضعیت سیاستمداران محبوس در زندانهای ترکیه پرداخت و آزادی هر چه سریعتر آنان را اولویت بازگشت به وضعیت عادی در جامعه ترکیه نامید.

ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری فرات از تداوم حملات رژیم حاکم ترکیه به هواداران ه.د.پ و دوستان این حزب خبر داد

 

سزای تمللی رییس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در این مصاحبه به آغاز میتینگ‌های انتخاباتی ه.د.پ در کردستان و ترکیه اشاره کرد

تمللی در آغاز به وضعیت سیاستمداران محبوس در زندانهای ترکیه پرداخت و آزادی هر چه سریعتر آنان را اولویت بازگشت به وضعیت عادی در جامعه ترکیه نامید.

 

وی سپس به مسائل اقتصادی پرداخت و گفت:"اینها در ١۶ سال اخیر بر اریکه قدرت تکیه کردند و تمام برنامه‌های اقتصادی آنها هم با شکست مواجه شد. آنچه در عرصه اقتصادی روی می‌دهد مستقیما با سیاست و دمکراسی در ارتباط است."

 

سزای تمللی تنها راه استقرار دمکراسی در ترکیه را حل مسئله کُرد خواند و اظهار کرد:"لاینحل ماندن مسئله کُرد بحرانهای اقتصادی را شدت می‌بخشد. این تنها مربوط به کردستان نیست. در مناطق دیگر از جمله ازمیر، آنتالیا، تراکیا و دریای سیاه هم وضع به همین منوال است."

 

تمللی از پایان دوره اقتدار اردوغان و رژیم وی در انتخابات ٢۴ ژوئن سخن گفت:"مصمم هستیم که به این هدف دست یابیم. هفت هزار نفر از رفقای ما در زندان بسر می‌برند. آنانی را که حکم گرفته‌اند به حساب نیاورده‌ام. اما ما در نظر داریم تا ٢۵٠ هزار نفر را برای نظارت بر صندوقها آماده کنیم. سازماندهی یعنی این. رأی دهنده و سازماندهی ه.د.پ اینگونه است. به همین دلیل به توانایی خود باور داریم و مطمئنیم که سقف ١٠ درصد را پشت سر می‌گذاریم. تا روز انتخابات بدون وقفە فعالیت‌های انتخاباتی را گسترده‌تر می‌کنیم."

 

رییس مشترک ه.د.پ از خصومت حزب حاکم و رژیم ترکیه نسبت به ه.د.پ سخن گفت و افزود:"جنگ روانی گسترده‌ای را علیه ما براه انداخته‌اند. خلق باید هشیارانه عمل کند و پس از این همه سال ماهیت اردوغان را بشناسد. اردوغان دیگر نمی‌تواند مدعی هیچ چیز تازه‌ای باشد. او تمام راهها را رفته است و به بن‌بست رسیده است. اردوغان ترکیه را به بن‌بست کشید. اردوغان دیگر نمی‌تواند به وعده و وعید‌های ٢٠٠٢ هم تکیه کند. رژیم اردوغان در حال اشاعه جو فاشیسم در ترکیه است و ما هم در مقابل آنان به صدای عشق، محبت، امید و دمکراسی مبدل می‌شویم. ما حقایق را با تمام مردم در میان می‌گذاریم."