سقوط لیره ترک و ریال ایران همچنان ادامه دارد

لیره ترکیه و ریال ایران هر روز ارزش خود را در قبال دلار آمریکا از دست می‌دهند. ارزش هر دلار آمریکا صبح امروز به ۵.٨١ لیره ترکیه رسیده است

لیره ترکیه و ریال ایران هر روز ارزش خود را در قبال دلار آمریکا از دست می‌دهند. ارزش هر دلار آمریکا صبح امروز به ۵.٨١ لیره ترکیه رسیده است

 

اقتصاد ترکیه بسرعت در حال فروپاشی است. دلار آمریکا و یورو هر روز در مقابل لیره گرانتر می‌شوند.

 

از سوی دیگر ارزش دلار در مقابل ریال هم همچنان افزایش می‌یابد. ارزش هر دلار آمریکا روز دوشنبه به ١٢ هزار تومان رسیده بود.