سلیم کاپلان: گماشتگان دولتی و قیم‌ها به شوک روانی برای دولت تبدیل می‌شوند

سلیم کاپلان معاون ریاست مشترک حزب دمکرات خلق‌ها اظهار داشت: این قیم‌ها و گماشتگان در آینده مانند ترومایی در حافظه اجتماعی خواهند ماند.

در ۱۶ مه، گماشتگان و قیم‌های حکومتی در ۵ شهرداری حزب دمکراتیک خلق‌ها منصوب شدند. حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات منطقه‌ای ۳۱ مارس، توانسته بود ۶۵ شهرداری را در اختیار بگیرد. اما به بهانه اینکه نامزدهای این حزب از سوی KHK (قرارنامه حکم قانونی) متهم شده‌اند، هیات عالی انتخابات ترکیه به ۶ نفر از شهرداری‌ها حکم آغاز فعالیت نداده بود. غیر از این شهرداران، دو شهرداری دیگر این حزب نیز اخراج شدند و وزیر کشور ترکیه نیز ۴۵ نفر را به عنوان گماشتگان منصوب حکومتی بر شهرداریهای حزب دمکراتیک خلقها تعیین نموده است. از ۶۵ شهرداری هم اکنون تنها ۱۲ شهرداری در دست حزب دمکراتیک خلق‌ها مانده است.

سلیم کاپلان معاون ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها و مسئول امور منطقه‌ای این حزب، انتصاب گماشتگان و اقدامات قیم‌های را مورد ارزیابی قرار داد.

ادامه سیاستهای قرن گذشته

سلیم کاپلان خاطرنشان ساخت که انتصاب قیم‌ها را باید مانند انتصاب کارمندان ملاحظه کرده و گماشتگان، ابزارهای مدیریتی جدید حاکمیت هستند. کاپلان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام نمود که قیم‌ها و گماشتگان کنونی مانند مفتشان عمومی در دوره اصلاحات شرق شروع به کار نموده و اقدامات آنان مانند اقدامات وضعیت اضطراری سال‌های ۱۹۹۰ بوده و در  این رابطه اظهار داشت که هدف آنان به تسلیم واداشتن اراده خلق است.

تحمیل کدهای تک‌محور

کاپلان در خصوص انتصاب گماشتگان بر شهرداری‌های کوردستان در روز جشن زبان کوردی نیز اظهار داشت: این امر به معنای حمله به ارزش‌های خلق کورد است. پیش از این نیز شاهدا اقداماتی از این دست بوده‌ایم. برای انتصاب قیم‌های جزیره، ۲۹ اکتبر را عمدا انتخاب کردند. اعمال سیاست انتصاب قیم‌ها بر خلق کوردستان، نشان دهنده انحصار‌طلبی و نگاه متمرکز تک‌محور دولت است. حمله به آرامستان‌ها نیز همان منطق را دنبال می‌کند.

این اقدامات مانند یک شوک روانی باقی می‌ماند

کاپلان خاطرنشان ساخت که تاریخ نشان داده است که خلق کورد و همسایگان قدیمی آن خلقی نیستند که در مقابل اقدامات دشمنانه سر تعظیم فرود بیاورند. واقعیت خلق درسیم به تمامی بازگو کننده این واقعیت است. سید رضا رهبر مقاومت درسیم هیچگاه در مقابل ظلم وستم زانو نزد، زانو زدنش در مقابل دولت را به حسرتی برای دولت مبدل کرد. گفته شهرداران مشترک ایغدیر مبنی بر اینکه بگذارید خنده‌های ما مایه درد و آزارتان باشد، دوباره جان گرفته است. یعنی شیوه گماشتن قیم‌ها و گماشتگان اقدامی بیهوده است و در آینده به ترومایی برای خود دولت تبدیل می‌شود.

کاپلان در رابطه با محاکماتی که در حال برگزاری هستند نیز گفت: تمامی این محاکمات نیز مانند سناریویی هستند و از اینرو آنکه در دادگاه مورد حسابرسی واقع می‌شود نه زندانیان بلکه رژیم حاکم است.

سلیم کاپلان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که ا.ک.پ/م.ه.پ در کوردستان نمی‌تواند به حد نصاب دست پیدا کند. از طریق زور و ستم می‌تواند کوردستان را به کنترل دربیاورد. اکر ابزار زور از دست دولت گرفته شود، حتی یک روز نیز نمی‌تواند در کوردستان حضور داشته باشد. اما در غرب ترکیه، همچنان حد نصاب را می‌تواند کسب کند.

کاپلان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که اگر حاکمیت در غرب ترکیه گماشتگان خود را بر شهرداری‌های اپوزیسیون تعیین کند، حد نصاب را در غرب ترکیه نیز از دست می‌دهد. وی در این رابطه به شهرداری کلانشهر استانبول اشاره کرد که اختلاف آرا با حزب حاکم تنها ۱۳ هزار رای بود، اما بعد از انتخابات مجدد این تفاوت به ۸۰۰ هزار رای رسید. کاپلان خاطرنشان ساخت که اگر نیرویی مشترک و دمکراتیک در ترکیه شکل نگیرد و موضعی مثبت گرفته نشود، در موج دوم حملات، شهرداری‌های استانبول و آنکارا نیز هدف قرار می‌گیرند.

به پیرزی دست نمی‌یابند

کاپلان در خاتمه سخنان خود افزود که در هر شرایطی حزب دمکراتیک خلق‌ها علیه استقرار سیستم ستمگرانه مقاومت می‌کند. تا زمانیکه شهرداری‌های غصب شده را باز پس نگیرند و شهرداران مشترکی که خارج از قانون مورد حمله قرار گرفته‌اند، به منصب‌های انتخابی خود بازنگردند، مبارزه مشروع و حق طلبانه و دمکراتیکشان ادامه می‌یابد. حاکمیت هیچگاه نمی‌تواند در کوردستان به پیروزی برسد.

منبع: MA