سناتور فرانسوی: از مقاومت شجاعانه‌ی شما پشتیبانی می‌کنیم

گیوم گنتارد سناتور شهر ازیر فرانسه نامه‌ای برای یوکسل کوچ رئیس مشترک کنگره ی جامعه‌ی دمکراتیک ک.ج.د فرستاد و اعلام کرد، آنها پشتیبان مقاومت خلق کرد علیه حصر هستند.

گنتارد عضو حزب کمونیست فرانسه و مشاور کمیته توسعه و ترویج در پارلمان است. وی همچنین عضو فراکسیون کمونیست‌، جمهوری خواه و اکولوژیست هم وطنان CRCE می‌باشد که متشکل از چندین حزب چپ است.

گنتارد در نامه‌اش اشاره کرده است، مقاومت علیه حصر موضع‌گیریی شجاعانه می‌باشد. سناتور گیوم گنتارد در نامه‌اش به نامه‌ای که فعالین در ۱۹ فوریه برای وی فرستاده بودند، اشاره کرده است.

وی همچنین اعلام کرد، از لحاظ سیاسی از فرهاد انجو که یکی از پارلمانتاران دستگیر شده می‌باشد، حمایت می‌کند. وی همچنین گفت، او مسئله‌ی کرد را زیر نظر دارد و همراه مبارزات ه.د.پ که در ترکیه انجام می‌شود، می‌باشد.

وی در ادامه اظهار کرد، از مقاومت اعتصاب غذا که از روز ۱۷ دسامبر در استراسبورگ آغاز شده و هنوز ادامه دارد، حمایت می‌کند.

این سناتور فرانسوی در نامه‌اش آورده است: "می‌خواهم پشتیبانی خود را از مقاومت دشوار شما اعلام کنم. شما در قبال حل مسئله‌ی کرد، شجاعانه و با روحیه‌ی انقلابی فعالیت می‌کنید".

گنتارد در ادامه گفت، ظلم و ستم بسیاری به خلق کرد روا داشته شده است، باید به این ستمهای نامشروع پایان داده شود. وی از جامعه‌ی بین‌المللی خواست در این زمینه دست به اقدامات لازم بزنند. وی گفت: "باید به نقض حقوق اساسی و ابتدایی کردها پایان داده شود. باید جامعه‌ی بین‌المللی فورا به دفاع از پیمان نامه‌های بین‌المللی بپردازد."

وی به نقش حکومت فرانسه و سایر حکومتها اروپایی در برابر دولت ترکیه اشاره کرد و از حکومت فرانسه و حکومتهای اروپایی خواست تا به حملات علیه خلق کرد در ترکیه و بخشهای دیگر کردستان پایان داده شود.