سندیکاهای انگلستان خواستار آزادی اوجالان شدند

روز یکشنبه کنگره‌ی سندیکاهای انگلستان برگزار گردید. کنش حمایت از آزادی رهبر خلق کورد مهر خود را بر این کنگره زد.

  روز یکشنبه ۸ سپتامبر/ ۱۷ شهریور کنگره‌ی سندیکاهای انگلستان در شهر برایتون برگزار شد. نمایندگان سندیکا‌ها در این کنگره پوسترهایی با عنوان " آزادی برای اوجالان" را بلند کرده و حمایت خود از خلق کرد را اعلام کردند.

  همچنین سازمان کنگره‌ی اتحادیه سندیکا‌ تی.یو.سی این پیغام را در صفحه‌ی توئیتری خویش به اشتراک گذاشت.

  لازم به ذکر است، تی.یو.سی در انگلستان متشکل از ۵۰ سندیکا بوده که نمایندگی ۵.۶ملیون کارگر و زحمتکش را بر عهده دارد.