سوزاندن دو کارگاه و تعدادی خودرو فاشیست‌ها از سوی یگان‌های انتقامی ی.پ.س

یگان انتقامی شهید هیرش مُردَم یگان‌های مدافع غیرنظامیان در شهرهای آمد، دنیزلی و موغلا در سلسله عملیات‌هایی دو کارخانه و چندین خودرو متعلق به فاشیست‌های ترک را به آتش کشیدند.

یگان انتقامی شهید هیرش مُردَم وابسته به یگان‌های مدافع غیرنظامیان (ی.پ.س) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در چارچوب کارزار انتقام از اشغالگران و مزدوران در آمد، موغلا و دنیزلی عملیات‌های را به انجام رسانده‌اند.

در اطلاعیه آمده است:

"یگان‌های انتقامی روز ۶ سپتامبر خودرو متعلق به گماشته رژیم غاصب ترکیه بر شهرداری باغلار استان آمد را به اتش کشیدند. از خودرو چیزی باقی نمانده است.

روز ۶ سپتامبر مرکز سیاحتی افندی در دنیزلی به آتش کشیده شد. یک کارگاه در این منطقه طعمه حریق شده و زیان فراوانی به آن وارد شد.

روز ۶  سپتامبر در محله گولپنار پاموک کاله یک دستگاه خودرو لوکس فاشیست‌ها به اتش كشیده شد و به تلی از خاکستر مبدل گردید.

روز ۴ سپتامبر در بخش منتشه موغلا یک کارگاه و اتومبیل‌های داخل آن به اتش کشیده شدند. از خودروها چیزی باقی نماند.

در پایان اطلاعیه آمده است که این عملیات‌ها در پاسخ به حمله نژادپرستانه بر کوردها در ساکاریا انجام شده‌اند.