سپر‌های انسانی: خلق کرد اشغالگری و برادرکشی را قبول نکنند

کنشگران سپر انسانی با اشاره به تهدید حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در جنوب کردستان، نیروهای کردستانی را به اتحاد فراخواندند.

  کنش سپر زنده جوانان میهن دوست جنوب کردستان با هدف محکوم نمودن حملات اشغالگرانه دولت ترکیه در ۵مین روز خود ادامه دارد. اعضای جوانان میهن دوست که در این کنش جای گرفته‌اند در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات درباره‌ی موضع خلق کرد و سکوت کنونی جنوب کردستان سخن گفتند.

  هیدی سیپان اظهار داشت، " از خلق جنوب کردستان درخواست می‌کنیم این ظلم راقبول نکنند. دولت ترکیه هر چیزی را بر خلق کرد مشروع می‌داند. اشغالگری در برادوست و خاکورک غیر قابل قبول است. "

  بوتان گرمیان با اشاره به اقدامات دولت ترکیه با هدف جنگ برادرکشی در میان کردها اعلام کرد، "‌باید کردها همیشه متحد بوده و ملیت خویش را اساس بگیرند. با این اتحاد بایستی جوانان جنوب کردستان، تهدید حملات دولت ترکیه علیه جنوب کردستان را ببینند. در این زمان باید نقشی تاثیر‌گذار داشته باشند. این وظیفه‌ی اساسی خلق کرد و کردستان است."