"سکوت مسبب اشغالگریست"

حزب آزادی و دمکراسی ایزدخان سکوت حکومت عراق و جنوب کردستان در برابر حملات دولت ترکیه را محکوم کرده و اعلام نمودند، سکوت‌ دولت عراق و اقلیم کردستان مسبب اشغالگری هستند.

  حزب آزادی و دمکراسی ایزدخان "پاده" در رابطه با حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه و سکوت مقامات حکومت عراق و اقلیم کردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

  بیانیه توسط عمر صالح ریاست حزب قرائت شد. وی اعلام کرد،‌"ما؛ حزب آزادی و دمکراسی ایزدخان حملات دولت ترکیه بر عراق و جنوب کردستان را محکوم می‌نماییم. از حکومت عراق درخواست می‌کنیم هرچه سریع‌تر علیه حملات دولت ترکیه بایستد و موضع خود را شفاف نماید. "

  در ادامه بیانیه اعلام شد، سکوت حکومت عراق و جنوب کردستان مسبب اصلی اشغالگریست و افزود، " سکوت حکومت اقلیم کردستان و عراق را سبب اصلی اشغالگری می‌بینیم. نمی‌خواهیم سکوت حکومت عراق بدین شکل ادامه یابد. هر روزه دولت ترکیه شنگال، مخمور و خاک عراق را تهدید می‌کند. به همین دلیل بایستی در برابر این تهدیدات ایستاد. ما، حزب آزاد و دمکراسی ایزدخان ستمی را که بر خلقمان اعمال می‌گردد قبول نمی‌کنیم و علیه اشغالگری هستیم."