سیل مهاجرت افغانها از ایران

به گفته ی یکی از این مهاجرین هر ۱۵۰۰ تومان معادل ۹ افغانیست که حتی پول یک تخم مرغ هم نیست و با این پول کار کردن برای آنها فقط ضرر است

با افزایش قیمت دلار وسایر ارزها و بی ارزش شدن ریال هزاران افغانی از ایران مهاجرت کردند.

 

این مهاجران افغان که درایران مشغول به کار بودند میگویند با بی ارزش شدن پول ایران دیگر کار در ایران برای آنها به صرفه نیست به همین دلیل یا به کشور خودشان باز میگردند و یا به سایر کشورهای همسایه مهاجرت میکنند.

 

به گفته ی یکی از این مهاجرین هر ۱۵۰۰ تومان معادل ۹ افغانیست که حتی پول یک تخم مرغ هم نیست و با این پول کار کردن برای آنها فقط ضرر است.

 

کارگران افغانی معتقدند که کار در کشورهای همسایه برای آنها بهتر است زیرا هم پولشان ارزش بیشتری دارد و هم با آنها با احترام بیشتری برخورد خواهد شد.

 

یکی دیگر از این کارگران میگوید: کار در کشورهای همسایه بسیار بهتر از ایران است چون علاوه بر مسئله ی ارزش پول ،این کشورها شادتر،مردم سرزنده تر و حتی کوچه و خیابانهای زیباتر و با رنگهای روشن و شادتری دارد.