شانزده سال حبس و تبعید برای سه درویش گنابادی

رفتار ضد خلقی جمهوری اسلامی با لایه‌های جوامع ایران همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی که در عرصه داخلی با بحران مشروعیت مواجه شده است اقلیت‌های آیینی و خلقی را تحت فشار قرار می‌دهد.

رفتار ضد خلقی جمهوری اسلامی با لایه‌های جوامع ایران همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی که در عرصه داخلی با بحران مشروعیت مواجه شده است اقلیت‌های آیینی و خلقی را تحت فشار قرار می‌دهد.

 

اعلام شد که دادگاه انقلاب تهران برای سه درویش بازداشت شده در جریان حمله وحشیانه سپاه به گلستان هفتم در تهران حکم شانزده سال حبس تعزیری و نفی بلد (تبعید) صادر کرده است.

هر کدام از دراویش بهنود رستمی به هفت سال، حمید عشایری به دو سال و احمد براکوهی هم به هفت سال حبس تعزیری و تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده‌اند.

 

این احکام در حالی صادر شده که این درویشان در مدت بازداشت سه ماهه از حق وکیل محروم بوده‌اند.

 

احمد براکوهی در حادثه گلستان هفتم یک چشم خود را در اثر حمله لباس‌شخصی‌ها از دست داده است و با این حال مقامات قضایی از تشکیل پرونده پزشکی قانونی برای او و درویشان مجروح دیگر جلوگیری کرده‌اند.