شریک: اتحاد ملی باید به عنوان مسئله‌ای استراتژیک ارزیابی شود

جمال شریک عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات نیوز اظهار داشت: گفتگو حول اتحاد ملی بین کوردها عمدتا براساس سیاسی بوده و اشتیاق فراوانی در رابطه با اتحاد ملی وجود دارد. براین اساس باید این مسئله به عنوان یک استراتژی ارزیابی شود.

جمال شریک عضو کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات نیوز اظهار داشت که سال ۲۰۱۹ با تنش در روابط سیاسی آغاز شد وسال ۲۰۲۰ نیز فرایند سیاسی با تشدید سنگربندیهای جنگ جهانی سوم گسترش پیدا کرد. شریک در این رابطه اظهار داشت که این مسئله نشان می‌دهد که جنگ توسعه پیدا کرده و تشدید نیز می‌شود. شریک در این رابطه با اشاره به رویدادهای یمن تا لیبی و عراق اظهار داشت که این جنگ‌ها نشان‌دهنده بحران در منطقه هستند. شریک همچنین اظهار داشت که مسائل و مشکلات موجود بین دولت‌هایی که خواهان دستیابی به هژمونی هستند گسترش پیدا می‌کند و در این رابطه به ارتباطات بین ایران، ترکیه، عربستان و مصر اشاره نمود.

تعمیق جنگ بین ایران و آمریکا

شریک در سخنان خود اظهار داشت که هر چند تنش بین ایران و آمریکا در برهه کنونی با انتخابات آمریکا در ارتباط است، اما وضعیت با این انتخابات تثبیت نخواهد شد، مشاهده شده است که آمریکا و ایران برای جنگ آمدگی ندارند. ایران تصور نمی‌کرد که قاسم سلیمانی کشته شود، زیرا مشخص شده است که در این رابطه ایران تدابیر لازم را اتخاذ نکرده ست، با هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در هولیر از سوی ایران نیز مشخص شد که آمریکا برای دادن پاسخی لازم به آن آمادگی ندارد.

شریک خاطرنشان ساخت که آمریکا برای حفاظت از پایگاههای نظامی خود در خاورمیانه وارد مرحله جدیدی از تلاشهایش شده است و در این رابطه به تلاشهای آمریکا در شمال-شرق سوریه و باشور (جنوب کوردستان) اشاره نمود. شریک در این رابطه نیز اظهار داشت که آمریکا تلاش می‌کند تا برای حفاظت از خود در مناطق جنوبی ترکیه مستقر شود.

سیاست شغال

شریک خاطرنشان ساخت که روسیه و ترکیه تلاش نمودند تا از جنگ بین آمریکا و ایران بهره برده و برای تعریف این وضعیت نیز از عنوان سیاسته شغال استفاده کردند که برای تعریف دیپلماسی ایتالیا از آن استفاده می‌شد. شریک در این رابطه اظهار داشت که شیر و گرک به شکار حیوانات دست می‌زنند، شغال‌ها نیز از ته مانده این شکارها استفاده می کنند. زمانی که وضعیت بین آمریکا و ایران دچار تنش شد، روسیه و ترکیه نیز چنین سیاستی را پیروی کردند و سپس به همان شیوه با مسئله لیبی برخورد کردند. آمریکا و لیبی نیز این مسئله را مشاهده کردند. کاستی‌های یکدیگر را درک کرده و زمینه را برای آمادگی هر چه بهتر برای جنگ مساعد یافتند.

آمریکا در خاورمیانه، در قدرتمندترین موضع خود قرار دارد

شریک در بخش دیگری از مصاحبه خود با خبرگزاری فرات نیوز اظهار داشت: آمریکا در خاورمیانه اکنون در قدرتمندترین وضعیت خود قرار داشته و نیرویی را که پیش از این از طریق دولت‌های دیگر اعمال می‌کرد، بعد از جنگ خلیج تغییر داده است. شریک خاطرنشان ساخت که آمریکا در خاورمیانه مستقیما نیروی نظامی خود را مستقر کرده است. پایگاههای نظامی و هوایی ایجاد کرده است و نمی‌خواهد این موقعیت را از دست بدهد. آمریکا در صدد توسعه‌ طلبی بوده و برای از دست دادن یک نقطه باید جای بهتری را به دست بگیرد. اگر نیز برای این کار امکانی نداشته باشد، تلاش می‌کند تا فرصت آفرینی کند. آمریکا در خاورمیانه از چنین سیاستی پیروی می‌کند.

وضعیت در باشور و روژآوای کوردستان

شریک با اشاره با تنش آمریکا-ایران و تاثیر آن بر رژیم عراق نیز گفت: نیروی سیاسی موجود در عراق تلاش می‌کند تا بین این دو توازنی برقرار کند. اگر دولتی شکل بگیرد که کاملا به امریکا پایبند باشد، آمریکا سیاست کورد-ی خود را در رابطه دولت عراق ادامه می‌دهد. اما اکنون وارد این مرحله نشده است. به همین علت تلاش می‌کند تا موقعیت خود را در باشور کورستان بسیار قدرت بخشیده و بیش از این نیز تقویت کند.

در این رابطه وضعیت در سوریه نیز با عراق تفاوت چندانی ندارد. نیروهای ائتلاق تحت عنوان مبارزه علیه داعش در شمال-شرق سوریه مستقر شده‌اند. در وضعیت کنونی مشخص شده است که هیچ قصدی برای خروج از منطقه ندارند. و حتی اگر خارج نیز شوند، لازم است که واجد موقعیتی بهتر از موقعیت کنونی شوند. خصوصا که این مسئله برای آمریکا اهمیتی حیاتی دارد.

استفاده هر چه بیشتر از ترکیه

آمریکا حاکمیت رژیم سوریه و روسیه را در شمال-شرق این کشو علیه منافع خود ارزیابی می‌کند و به همین دلیل مایل به این حاکمیت نیست. رژیم سوریه و روسیه نیز به همین شیوه، حضور آمریکا در این منطقه را علیه منافع خود ارزیابی می‌کنند. در چنین وضعیتی اگر به توافق دست پیدا نکرده و راه چاره‌ای برای آن نیابند، آنزمان است که جنگ را از طریق نیروی سوم وارد مرحله عمل نموده و جنگ تشدید می‌شود. در این مقطع نیز کاملا بدیهی است که از جمهوری ترکیه استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند تا با هر دو طرف بازی کند. از سوی دیگر ترکیه با هر یک از طرفینی که بیشتر منافع وی را تامین کنند، همراهی خواهد کرد، فرقی ندارد که آمریکا باشد یا روسیه. آمریکا نیز در این رابطه درها را بروی ترکیه می‌گشاید. سیاست آمریکا و روسیه در بعد واقعی خود کاملا با یکدیگر شباهت دارند. روس‌ها نیز اینگونه عمل می‌کنند. در وضعیت موجود خوب و بدی وجود ندارد. هر دو طرف واجد یک نقش هستند.

حاکمیت سیاست تاراج را در پیش گرفته است

شریک در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت که حزب خلق جمهوری با تبلیغات حول مسائل اجتماعی خود را برای انتخابات زودرس آماده می‌کند اما این احزاب و احزاب دیگر نیز در داخل همان سیستم قرار دارند. مسائل فقر، بیکاری وجود دارند. اما این احزاب هیچگاه به مسائل سیاسی، فشار و سرکوب و ستم، شکنجه و دستگیری و شکنجه در کوردستان توجهی نمی‌کنند. در رابطه با موضوع کورد و مسائل و مشکلات منطقه‌ای  با آ.ک.پ/م.ه.پ دیدگاهی مشترک اتخاذ می‌کنند و همگام با آنان دست به حمله می‌زنند. این مسئله آنان را در بعد سیاسی تضعیف می‌کند و از ارزش اجتماعی آنان می‌کاهد.

در خاورمیانه سیاست فرق دارد، سیاست-نظامیگری، سیاست-جنگ در اولویت قرار دارند. حاکمیت منابع مادی کوردستان را غارت می‌کند. این امر نیز صرفا از طریق سیاست و جنگ تامین می‌شود. امکان ندارد که احزاب اپوزیسیون ترکیه از طریق برجسته کردن مسائل و مشکلات اجتماعی قدرت را بدست بگیرند. به همین دلیل از نیروی خود برخوردار نیستند. در وضعیت کنونی آنها در حقیقت معاونان اردوغان و باخچلی محسوب می‌شوند و در چنین وضعیتی است که  بحث و گفتگو در رابطه با انتخابات زودرس را مطرح می‌کنند.

آ.ک.پ/ م.ه.پ برای انتخابات زودرس آمادگی ندارند

آ.ک.پ/م.ه.پ برای انتخابات زودرسی که اپوزیسیون در رابطه با آن تبلیغات می‌کند آمادگی ندارند و به منظور برتری خود، می‌خواهند که تاثیر حزب دمکراتیک خلق‌ها را بر سوسیالیستها، انقلابیون و نیروهای دمکراتیک کوردستان و ترکیه درهم بشکنند. بدون تردید هدف آنها صرفا درهم شکستن این حزب در انتخابات نیست. از طریق این حملات می‌خواهند تا در میان جنبش اجتماعی و عرصه سیاسی دمکراتیک در کوردستان و ترکیه، دینامیسم و پتانسیل آن را از میان برده و خنثی کنند. علت اصلی حملاتی که تحت عنوان پاکسازی سیاسی نام گرفته است، این واقعیت است.

باید اتحاد ملی به عنوان مسئله‌ای استراتژیک ارزیابی شود

جمال شریک عضو کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان خاطرنشان ساخت که گفتگوها حول اتحاد ملی بین اقشار مختلف جامعه کورد، عمدتا مبنایی سیاسی دارد و حزب دمکرات کوردستان در این رابطه موضع خود را شفاف اعلام نکرده است. اشتیاق فراوانی برای اتحاد ملی در میان جامعه کورد وجود داشته و براین اساس باید اتحاد کورد، به شیوه‌ای استراتژیک ارزیابی شود.