شصت‌و‌ششمین شماره‌ی نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد

مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کردستان‌ـ پژاک شصت وششمین شماره‌ی آلترناتیو را منتشر کرد.

مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کردستان‌ـ پژاک شصت وششمین شماره‌ی آلترناتیو را منتشر کرد.

 

شماره تازه آلترناتیو به "نوروز مقاومت" اختصاص داده شده و در آن مقالاتی با این محوریت به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند.

 

آلترناتیو نشریه‌ی ایدئولوژیک– سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از یازده سال پیش توسط کمیته‌ی مطبوعات پژاک منتشر می‌شود.

 

شماره ۶۶ آلترناتیو مقاله‌های از زیلان وژین، باران بریتان، گوران شاهو، رامین گارا، سارا، روبار کوچَر، اوین نجدت، گلاویژ اورین و اویندار رِناس به زبانهای فارسی و کُردی را در خود جای داده است.

 

برای مطالعه یا دانلود آلترناتیو [[اینجا]] کلیک کنید.