شهردارهای مسلمان بریتانیا خواهان آزادی عبدالله اوجالان شدند

​​​​​​​رئیس اتحادیه‌ی شهردارهای مسلمان بریتانیا اعلام کرد، باید اوجالان آزاد شود و نقش خود را پیش ببرد

کمپین"آزادی برای اوجالان" که توسط سندیکاهای بریتانیا آغاز شده است، روز به روز گسترده تر می‌شود. پس از آنکه "جنبش برای آفریقای جنوبی" از طرف خلقهای آفریقای جنوبی خواهان آزادی اوجالان شد، اتحادیه‌ی شهردارهای مسلمان بریتانیا نیز درخواست آزادی اوجالان را مطرح کرد.

 

باید اوجالان آزاد شود و به نقش خود عمل کند

لیاکوات علی شهردار فورست و رئیس اتحادیه‌ی شهردارهای مسلمان بریتانیا که ۱۲۰ عضو دارد، خواستار آزادی اوجالان شد تا در راه صلح و دمکراسی نقش خود را ایفا کند.

 

وی به صدها شهردار کرد و اعضای انجمنهای شهرداری که در شمال کردستان دستگیر شده‌اند اشاره کرد و گفت: باید زندانیان سیاسی آزاد شوند، برای ایجاد صلح و دمکراسی باید گفتگوها دوباره آغاز شوند.

 

به نمایندگی انجمن خلق کرد بریتانیا که از کمپین "آزادی برای اوجالان" حمایت می‌کنند، ارجان آکبال اعلام کرد: همراه سایر خلق‌ها برای رسیدن به این هدف مبارزات مشترک انجام خواهیم داد.

 

علی گول شهردار پیشین هارینگه و از اعضای رهبری کمپین " عدالت برای کردستان" علاوه بر آنکه درخواست اتحادیه‌ی شهردارهای مسلمان بریتانیا را بسیار حائز اهمیت دانست، از همگان خواست تا برای کمپین " عدالت برای کردستان" که قرار است در ۱۷ دسامبر با میزبانی اعضای انجمن شهرداری بزرگ لندن برگزار شود، فعالیت کنند.