شهروند اهوازی تحت شکنجه‌های وحشیانه مأموران رژیم در زندان به قتل رسید

بنابر گزارشهای منتشر شده از اهواز مسئولین زندان شیبان یک شهروند زندانی را حین شکنجه‌های وحشیانه به قتل رسانده‌اند. تصاویر منتشر شده پیکر این زندانی حاکی از شکنجه‌های مداوم است.

بنابر گزارشهای منتشر شده از اهواز مسئولین زندان شیبان یک شهروند زندانی را حین شکنجه‌های وحشیانه به قتل رسانده‌اند. تصاویر منتشر شده پیکر این زندانی حاکی از شکنجه‌های مداوم است.

یک زندانی اهوازی به نام قاسم سواری (۵٠ ساله) در اثر شکنجه از سوی مأموران زندان شیبان به قتل رسیده‌ است. این شهروند روز دوشنبه (۶ فروردین/٢۶ مارس) جانباخته و هویت فرد شکنجه‌گر "حمیدیان" اعلام شده است.

در تصاویری که بستگان قاسم سواری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند بدن این شهروند نشان داده می‌شود که بشدت مورد شکنجه وحشیانه قرار گرفته است.

 

قاسم سواری از اهالی کوی سپیدار اهواز، چهار سال پیش بازداشت و زندانی شده بود و سرانجام از سوی مأموران زندان به قتل رسید.

 

شکنجه و قتل زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی به موضوع گرم رسانه‌ها در سالهای اخیر مبدل شده است. جمهوری اسلامی با شکنجه و قتل محبوسین در زندان خواهان به تسلیمت‌واداشتن زندانیان و جامعه در برابر خواسته‌های خود است.