"شُوِنیسم شیعه دولتی بر ایران حکمفرماست/ آزادی خلق‌ها با مبارزه‌ی مشترک میسر می‌گردد"

سیامند معینی ، رییس مشترک حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک نیز در این کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداخت و خاطرنشان کرد که بایستی در ایران سیستمی آلترناتیو بنیان نهاده شود که در آن تمام خلق‌ها بتوانند به شیوه‌ای آزاد زندگی کنند.

کنفرانسی که در پارلمان اروپا جهت بررسی اوضاع ایران وشرق کردستان برگزار شده بود ، کار خود را به پایان رساند. سیاستمداران، کارشناسان امور اجتماعی و نمایندگان احزاب در این کنفرانس شرکت نموده بودند . سیامند معینی ، رییس مشترک حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک نیز در این کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداخت و خاطرنشان کرد که بایستی در ایران سیستمی آلترناتیو بنیان نهاده شود که در آن تمام خلق‌ها بتوانند به شیوه‌ای آزاد زندگی کنند.

در پارلمان اروپا (واقع در بروکسل پایتخت بلژیک) کنفراسی تحت عنوان " چاره‌یابی دموکراتیک بحران‌های‌ ایران و خاورمیانه " برای گفت‌وگو در رابطه با مسائل خلق‌های ایران برگزار گردید.

 

در این کنفرانس شخصیت‌های روشنفکر، دانشگاهی، سیاستمدار و متخصص شرکت کرده بودند. بحران موجود در خاورمیانه، رویدادهایی که در ایران رخ می‌دهند و همچنین مسئله‌ی خلق کُرد در منطقه و چاره‌یابی برای تمامی این موارد محور گفت‌وگوها در کنفرانس مذکور بود.

 

 اعتراضات اخیر ایران نمایانگر سودای آزادی خلق‌های آن است

در بخش اول کنفرانس پانلی تحت عنوان "فرصتی برای پیشبرد دموکراسی در ایران و خاورمیانه" برگزار گردید. در نشستی که با مدیریت سارا محمدی و ژاله ضیایی انجام گرفت، بهرام رحمانی (نویسنده) با اشاره به اعتراضات سراسری در ایران گفت: وضعیت نامناسب اقتصادی و فقر در ایران نتیجه‌ی تحمیل سال‌ها فشار و استثمار از سوی رژیم جمهوری اسلامی بر تمام بخش‌های جامعه است. مردم ایران دیگر خواهان زندگی در چنین وضعیتی نیستند.

 

 آزادی خلق‌ها اساس راهکار ما برای چاره‌یابی مسائل ایران است

سیامند معینی، رییس مشترک حزب حیات آزاد کردستان‌ـ پژاک نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: رژیم ایران دیگر نمی‌تواند با این روند به موجودیت خود ادامه دهد. بنابراین بایستی سیستم جمهوری اسلامی از بنیاد تغییر یابد. بایستی تغییر در سیستم به گونه‌ای باشد که خلق‌ها در فضایی دمکراتیک و آزاد برای سرنوشت خویش تصمیم گرفته و خود را مدیریت نمایند. در واقع چاره‌یابی مسائل نیز ازین طریق امکان‌پذیر می‌گردد.

تمام خلق‌های ایران اکنون تحت سلطه‌ی سیستم شوونیسم شیعه‌ی رژیم جمهوری اسلامی قرار دارند. این سیستم در خدمت منافع خلق‌های ایران نیست. بنابراین ما بایستی به دنبال سیستمی آلترناتیو باشیم و مناسب‌ترین سیستم برای تمامی خلق‌های خاورمیانه ، "کنفدرالیسم دمکراتیک" است. در این سیستم تمامی خلق‌ها می‌توانند به شیوه‌ای آزاد موجودیت خویش را حفظ کرده و با هویت خویش زندگی نمایند.

ما به مثابه‌ی یک حزب، به منظور ایجاد زندگی‌ای آزاد و دموکراتیک برای تمامی خلق‌های خاورمیانه سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک را پیشنهاد می‌کنیم و فعالیت‌های ما نیز در راستای ایجاد این سیستم می‌باشد.

در این سیستم نە تنها آزادی خلق‌ها بلکه در راس آن منافع زنان، کودکان و تمام بخش‌های جامعه نیز اساس گرفته می‌شود. این مهم نیز با مبارزه‌ی مشترک تمام خلق‌ها میسر می‌گردد.

 

رژیمی که نمونه‌ی آن در کل دنیا یافت نمی‌شود

حسن مکارمی از دانشگاه سوربن پاریس نیز ضمن اشاره به اعمال رژیم جمهوری اسلامی گفت: این رژیم سالیان متمادی‌ست که مردم را شکنجه می‌کند، آنها را قتل‌عام کرده و تحت فشار قرار می‌دهد. در کل دنیا نمونه‌ی چنین سیستمی یافت نمی‌شود که به نهادهای مدنی و دموکراتیک نیز اجازه‌ی فعالیت نمی‌دهد.

هر روزی که می‌گذرد شرایط زندگی برای مردم دشوارتر می‌شود. بنابراین بایستی هرچه سریعتر این رژیم تغییر یابد.

 

رژیم ایران حیات مردم را هدف قرار داده است

 

دکتر ژاله احمدی، فعال حوزه‌ی زنان نیز سیاست‌های رژیم ایران در قبال زنان را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: زنان در ایران چه از سوی قانون و چه از لحاظ ذهنیت حاکم بر جامعه دارای هیچگونه حقوقی نمی‌باشند و هویت واقعی آنان شناخته نمی‌شود. این موارد نیز ریشه در قوانین ضد زن جمهوری اسلامی و دیدگاه آنان در مورد زنان دارد.

امروزه در شخصیت زنان تمامی بخش‌های جامعه را تحت فشار و سرکوب قرار می‌دهند. رژیم جمهوری اسلامی نیز به شیوه‌ای وحشیانه به مردم حمله می‌کند و این شیوه بیشتر از همه زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد چرا که هیچگونه آزادی‌ای ندارد. بنابراین کسی که در خیابان‌ها بیشتر از همه صدای فریادش به گوش می‌رسد، زنان هستند. درواقع برای تغییر این رژیم بایستی هر فردی (چه زن و چه مرد) مبارزه کند.

 

کنفرانس با قرائت قطعنامه به پایان رسید

در قطعنامه‌ی پایانی کنفرانس اعلام شده که بایستی اتحادیه‌ی اروپا در سیاست‌های سرکوب رژیم ایران علیه مردم مداخله نماید. همچنین بایستی تمامی زندانیان سیاسی آزاد گردند و قدرت‌های جهانی علیه فشاری که رژیم ایران بر مردم تحمیل می‌کند، موضع خویش را مشخص نمایند.

 

بایستی تمام خلق‌های خاورمیانه با هویت ، فرهنگ و تفکر سیاسی خویش به شیوه‌ای آزاد زندگی نمایند.