عاملان حمله فاشیستی به کارگران کورد در ساکاریا آزاد شدند

آن دو نژادپرست فاشیست ترکی که در ساکاریا به کارگران کورد حمله کرده بودند، آزاد شدند.

۱۶ کارگر کورد از مردین برای برداشت محصول فندق به باغ‌های فندق ساکاریا رفته بودند که توسط نژادپرستان روستا و مالکان باغی که در آن کار می‌کردند، مورد حمله قرار گرفتند. دو تن از مهاجمان دستگیر شده بودند اما پس از گرفتن اعترافاتشان آزاد شدند.

این افراد نژادپرست فاشیست با نام‌های ک.ج و ه.ج تحت نظر دادستانی عمومی جمهوری در ساکاریا و با دستور دادستان عمومی جمهوری در کوجالی و با اتهام "حمله" و "مجروح کردن" دستگیر شدند.

هر دو مهاجم پس از گرفتن اعتراف توسط دادستانی عمومی به دادگاه کشیک منتقل شدند و در دادگاه نیز با شرط تحت نظر بودن، آزاد شدند.