عراق سفر وزیر دفاع ترکیه را لغو کرد

وزیر امور خارجه‌ی عراق به دلیل حملات دولت ترکیه سفر وزیر دفاع ترکیه را لغو کرد و سفیر ترکیه را احضار نمود.

در بیانیه‌ی وزارت خارجه‌ی عراق آمده است که بغداد به دلیل حملات کشور ترکیه و نقض حق حاکمیت عراق توسط این کشور و با هدف محکوم کردن حملات نامه‌ی شدیدالحنی به سفارت ترکیه فرستاده است.

از ماه ژوئن تاکنون این سومین بار است که وزارت امور خارجه‌ی عراق سفیر ترکیه را احضار می‌کند.

حکومت بغداد اعلام کرد که آنها نمی‌خواهند وزیر دفاع ترکیه که قرار بود پنج شنبه به بغداد سفر کند، به آنجا برود.

از طرف دیگر سخنگوی رسمی رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای حمله‌ی دولت ترکیه به منطقه‌ی برادوست از توابع سیدکان را محکوم کرد.

سخنگوی رسمی رئیس جمهور در بیانیه‌ای حملات امروز ترکیه به خاک عراق را محکوم کرد و اعلام کرد:" تجاوزهای نظامی ترکیه به خاک عراق برای حق حاکمیت عراق بسیار خطرناک هستند، همچنین درخواست کرد همه‌ی این تحرکات نظامی که سبب تنش میان دو کشور همسایه می‌شود، متوقف شود و برای حل مسائل مرزی میان دو کشور به گفتگو و مذاکره متوصل شوند."