عرض اندام فاشیسم در قواره پلیس ترکیه؛ ٣۵٠ عملیات علیه ه.د.پ، ۴۴ بار علیه تاجران مواد

​​​​​​​نیروهای دولت ترکیه امسال در وان ۳۵۰ بار به خانه‌های شهروندان حمله کردند و ۱۲۰۰ تن را دستگیر کردند. ۲۲۳ تن را نیز زندانی نمودند. اما در مقابل بر ضد تجار و بازرگانان مواد مخدر تنها ۴۴ عملیات انجام داده‌اند

سال ۲۰۱٨ برای شهروندان وان سالی دشوار بود. حکومت آ.ک.پ طی این سال و بخصوص ماههای پایانی آن شهروندان را تحت فشار روزافزون قرار داده است. در قبال هر مطلب و پستی در شبکه‌های اجتماعی و علیه هر سخن و نشست مطبوعاتی ه.د.پ شکایت تنظیم و پرونده تشکیل شد.

 

پلیس ترکیه با بهانه‌ی اعتصاب ۲ بار به دفتر ه.د.پ در وان حمله کرد. نیروهای مسلح آ.ک.پ، یعنی نیروی ویژه پلیس و نیروی ویژه ژاندارمری در وان ۳۵۰ بار به منازل مسکونی حمله کردند و ۱۲۰۰ تن را دستگیر نمودند. از این تعداد، ۲۲۳ تن زندانی شدند و ۹۷۷ تن نیز با قید وثیقه و تحت نظر دادستانی موقتا آزاد شدند.

 

گفته میشود در وان ۲۰ هزار نفر از مواد مخدر استفاده می‌کنند. پلیس ترکیه که به صورت مداوم به فعالین ه.د.پ حمله می‌کنند، تنها ۴۴ بار بر ضد تاجران و معتادان به مواد مخدر عملیات انجام داده‌اند.

 

بدیعه ازگوکچه ارتان پارلمانتار ه.د.پ در وان و عضو شورای رهبری مرکز ه.د.پ در مورد عملیات مشترک آ.ک.پ/م.ه.پ بر ضد ه.د.پ اعلام کرد، "میخواهند به کلی ه.د.پ را منزوی کنند".

 

ازگوکچه همچنین اعلام کرد، پس از آنکه گفتگوهای صلح در امرالی متوقف شد، به طور مداوم بر ضد ه.د.پ عملیات پلیسی انجام می‌شود. "چون تنها ه.د.پ اپوزیسیون ضد قدرت حاکم می‌باشد. همچنین ه.د.پ کرد و دوست ماست. به همین دلیل برای ترساندن و سرکوب کردن بر ضد ه.د.پ عملیات پلیسی انجام می‌دهند. برای آنکه بیکاری، فقر و فساد را پنهان کنند، "مقابله با ترور" را مطرح می‌کنند. هزاران تن معتاد هستند، هزاران تن تن‌فروشی می‌کنند، اما برای مقابله با این کارهای اقدامی انجام نمی‌شود. حتی از تبهکارانی که عامل اینهاست حمایت می‌کنند. اما در مقابل اعضای ما که از حق اعتراض خود استفاده می‌کنند، دستگیر و زندانی می‌شوند".

 

مراد ساری‌ساچ یک پارلمانتار دیگر ه.د.پ در وان اعلام کرد، با زور حق خلق کرد از او گرفته شده است. هر روز عملیات بر ضد هم وطنان، فعالان، طرفداران، اعضا و رهبران ه.د.پ انجام می‌شود. اما در مقابل پلیس و دولت در شهرهای کردستان به مقابله با مواد مخدر، تن فروشی و قمار نمی‌پردازند بلکه از این جرایم چشم‌پوشی می‌کنند.