عفو بین‌الملل در مورد بازدداشت صدها شهروند عرب خوزستانی هشدار داد

به گفته‌ی فعالان عرب این بازداشتها به طور گسترده انجام شده و تابحال بیش از ۶۰۰ تن در استان خوزستان بازداشت شده‌اند

سازمان عفو بین‌الملل در مورد بازداشت صدها تن از اقلیت عرب خوزستانی توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران پس از حمله‌ی مسلحانه به رژه‌ی نیروهای نظامی در احواز هشدار داد.

 

به گفته‌ی عفو بین‌الملل این دستگیریها توسط وزارت اطلاعات ایران و با همکاری نیروی انتظامی و نیروهای ضد شورش انجام می‌شود و هنوز هم به صورت روزانه ادامه دارد.

 

به گفته‌ی فعالان عرب این بازداشتها به طور گسترده انجام شده و تابحال بیش از ۶۰۰ تن در استان خوزستان بازداشت شده‌اند.

 

در میان بازداشت شدگان فعالان مدنی و سیاسی، دانشجویان، نویسندگان و فعلان حقوق اقلیتها وجود دارد.

 

افراد بازداشت شده به مکان نامعلومی منتقل شده و ارتباط آنها با خارج از زندان و خانواده به کلی قطع شده است.

 

این افراد از حق داشتن وکیل برخوردار نبوده و با انواع شکنجه و رفتار بیرحمانه مواجه هستند.

 

عفو بین‌الملل هشدار داده که این بازداشتها به مثابه ناپدید کردن قهری می‌باشد و بازداشت شدگان بدون حکم جلب دستگیر می‌شوند و دلیل دستگیری و اتهام خود را نمی‌دانند.

 

فلیپ لوتر مدیر بخش تحقیقات عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید جمهوری اسلامی از این حمله برای سرکوب هرگونه صدا و مخالفتی در خوزستان استفاده می‌کند.