علی اکبر ولایتی: نیروهای سوری به رقا می‌روند/ الهام احمد: حاکمیت این مناطق به دولت برنخواهد گشت

علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی رهبر ایران که به لبنان سفر کرده است مدعی شد نیروهای دولتی سوریه به زودی به سمت شهر رقا خواهند رفت.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی رهبر ایران که به لبنان سفر کرده است مدعی شد نیروهای دولتی سوریه به زودی به سمت شهر رقا خواهند رفت.

 

علی اکبر ولایتی پس از دیدار با مقامات حزب‌الله لبنان ادعا کرد در آینده نزدیک شاهد پیش روی نیروهای دولتی سوریه در سمت شرق فرات و آزادی رقا خواهیم بود.

 

اظهارات او حاکی از آن است که جبهه سوریه، ایران و حزب الله لبنان که از پشتیبانی روسیه برخوردار است به تصرف همه مناطق آزاد شده از دست داعش فکر می‌کند.

 

علی اکبر ولایتی در حالی از آزادی رقا سخن گفته که این شهر و روستاهای اطراف آن اخیرا در عملیات چند ماهه توسط نیروهای سوریه دمکراتیک از چنگ داعش آزاد شدند.

 

نیروهای سوریه دمکراتیك همچنین عملیاتی را برای آزادسازی حومه شرقی فرات از قریب دو ماه پیش آغاز کرده اند.

 

الهام احمد ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیك در همین رابطه طی سخنانی در شهر طبقه گفته است که رقا و مناطق آزاد شده را مردم بومی آن در یک سیستم غیر مرکزی اداره خواهند کرد و حاکمیت رژیم به این نواحی بازنخواهد گشت.