عمر البشیر به دیوان بین‌المللی کیفری لاهه تحویل داده می‌شود

نیروهای تحت فرمان عُمَر البشیر سال ٢٠٠٣ بیش از ٣٠٠ هزار انسان را در دارفور سودان قتلعام کرده بودند

شورای حاکمیتی سودان اعلام کرد، عمر البشیر رئیس جمهور مخلوع سودان را به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه تحویل می‌دهند تا بابت اتهام به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور پاسخگو باشد.

دادگاه بین المللی لاهه پیشتر در ۴ فوریه‌ی ۲۰۰۹ حکم بازداشت عمر البشیر را بابت اتهامات "ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت" در جنگ دارفور صادر کرده بود.

در سال ۲۰۰۳ نیروهای تحت امر عمر البشیر برای سرکوب اعتراضات وارد دارفور شدند و ۳۰۰ هزار تن را به قتل رسانده و حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن را آواره کردند. این اعتراضات به رهبری الجبه الثوریه انجام می‌شد.

در مذاکره بین شورای حاکمیتی سودان با اتلاف الجبه الثوریه السودانیه توافق برای تحویل عمر البشیر به دادگاه لاهه حاصل شد.

محمد حسین التعاشی در این زمینه اعلام کرد، "جز با پرداختن به ریشه‌های بحران، در سودان صلح حاصل نمی‌شود. باید با تحقق عدالت، زیان و خسارت قربانیان جبران شود."

بر اساس قطعنامه‌ی ۱۵۹۳ سودان ملزم به همکاری با دادگاه شورای امنیت است و باید متهمان دارفور را به این دادگاه تحویل دهد.