عملیات‌های یگان‌های انتقامی در ۶ شهر کوردستان و ترکیه

یگان‌های انتقامی در ۶ شهر کوردستان و ترکیه سلسله عملیات‌هایی را علیه فاشیست‌های ترک و مزدوران آنان به انجام رساندند.

مرکز اطلاع‌رسانی یگان‌های انتقامی اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است که یگان‌های شهید نومان آمد و شهید دلال آمد در کوردستان و ترکیه عملیات‌هایی را علیه اشغالگران و فاشیست‌ها ترتیب داده‌اند.

یگان‌های انتقامی در این اطلاعیه با اشاره به حملات سرتاسری رژیم فاشیست ترک، مزدوران و خودفروشان در باکور و همچنین همکاری کثیف پ.د.ک در باشور برای ضربه‌زدن به جنبش آزادیخواهی خلق کوردستان خاطرنشان کرده‌اند که خلق کورد با اتحاد و همبستگی خود فتنه‌های فاشیست‌های اشغالگر و خودفروشان پ.د.ک را نقش بر آب می‌كنند.

بنابر اطلاعیه روز ٣ آگوست پایگاه ارتش ترکیه در خیابان جمهوری بخش پاتنوس استان آگری به آتش کشیده شده و بخش بزرگی از آن به خاکستر مبدل گردید.

روز ۵ آگوست یگان‌های انتقامی در محله یالیمرز استان وان یک خودرو زرهی ارتش ترکیه از نوع اورال را با مواد انفجاری دست‌ساز و آتش‌سزا به آتش کشیده‌اند.

روز ٧ آگوست نیز در محله کارشیاکا در استان وان به دو مزدور هشدار داده شد از اعمال ننگین خود دست بکشند.

روز ۶ آگوست مدرسه سلجوقلو در محله باغلار استان الیح به آتش کشیده شده و بخش بزرگی از آن به تلی از خاکستر مبدل شد.

در همین روز یک خودرو متعلق به عبدالله گوزل از عناصر مزدور آ.ک.پ در شهر آمد به آتش كشیده شد.

روز ۵ آگوست نیز یک گروه فروش مواد مخدر در آرامگاه شهدای آمد مورد حمله قرار گرفته و این گروه متلاشی شد.

یک خودرو متعلق به مزدوران آ.ک.پ روز ٧ آگوست در بخش طارسوس استان مرسین طعمه حریق شد.

روز ۶ آگوست در محله کوچوکیالیا در استان استانبول یک ساختمان و دو خودرو مزدوران رژیم فاشیست ترکیه به آتش کشیده شدند.

روز ٧ آگوست یک کارگاه خیاطی متعلق به ارتش ترکیه در منطقه مرتار استانبول به آتش کشیده شد.