عملیات یگان‌های انتقامی در چندین شهر کوردستان و ترکیه

یگان‌های انتقامی در بسیاری از شهرهای کوردستان و ترکیه در روزهای ۳ تا ۹ ژوئیه (١٣ تا ١٩ تیر) عملیات‌هایی انجام دادند.

مرکز رسانه‌ی یگانهای انتقامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اعضای آنان در شهرهای آمد، وان، الیح، بدلیس و استانبول عملیاتهایی انجام داده‌اند.

در این اطلاعیه به حملات دولت اشغالگر ترکیه اشاره شد و آمده است؛"هر حمله‌ای علیه فرد یا جامعه ی ما انجام شود نتیجه‌ی آن قیام و انتقام است."

بنابر اطلاعیه مذکور یگان انتقامی شهید ساواش آمد در محله‌ی سخکی شهر وان، ایستگاه شبکه‌ی تلفن و اینترنت در نزدیکی مدرسه‌ی ابتدایی مقبوله خانم را به آتش کشیده‌اند.

در ۴ ژوئیه نیز علیه قاچاقچیان مواد مخدر در کوچه کراتلی محله‌ی شفق منطقه‌ی رییا آرموش وان، یگانهای خود دفاعی عملیاتی انجام داده و اعلام کردند؛"هم قاچاقچیان مواد مخدر و هم استفاده کنندگان آن مجازات شده‌اند."

همچنین آمده است که در ۷ ژوئیه در شهرک سخکی منطقه‌ی ریگای آرموش، یگانهای خود دفاعی علیه یک خودروی ژاندارمری عملیات انجام دادند اما از تعداد کشته و زخمی‌ها اطلاعی بدست نیامده است.

۳ ژوئیه در منطقه ینیشهیر آمد یک خودروی سازمان‌های دولتی به آتش کشیده شد.

یگانهای انتقامی شهید گلان باتمان نیز ۷ ژوئیه در مرکز الیح یک خودروی پلیس لباس شخصی را سوزاندند.

یگان انتقامی شهید سعید گارزان در ۹ ژوئیه در منطقه‌ی تاتوان بدلیس یک خودروی رنجر پلیس را به آتش‌ کشیدند.

در استانبول نیز یگان انتقامی شهید هلمت و شهید آرین میرکان در روزهای یکم تا ۶ ژوئیه در کادیکوی، باغجلار و ایوبی استانبول ۶ خودرو فاشیستها را سوزاندند.