فراخوان به اعتصاب سرتاسری در ایران

اعتراضات سرتاسری خلق در ایران و روژهلات کردستان وارد پنجمین روز خود شده است و فراخوان‌هایی در رابطه با اعتصاب سرتاسری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

اعتراضات سرتاسری خلق در ایران و روژهلات کردستان وارد پنجمین روز خود شده است و فراخوان‌هایی در رابطه با اعتصاب سرتاسری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
 

در پنجمین روز اعتراضات سرتاسری در ایران و روژهلات کردستان گفته میشود که امروز هم در دهها شهر راهپیمایی‌های دمکراتیک برگزار خواهند شد. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده است که از کارگران و کارمندان خواسته شد روز سه‌شنبه در سرتاسر ایران دست به اعتصاب بزنند.

 

جمهوری اسلامی روز گذشته اقدام به قطع شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام نموده بود. گزارشهای متعددی از قطع ارتباط تلفن در شهرهای بزرگ از جمله تهران هم منتشر شده است.

 

در اعتراضات گسترده دیروز (یکشنبه ١٠ دی‌ماه) در تهران ٢٠٠ تن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.