‍ فراخوان شماره ٢ دبیرخانه ابتکار عمل خلق: با هم علیه فاشیسم ایستادگی کنیم

دبیرخانه ابتکار عمل خلق در فراخوان تازه‌ای که عصر دوشنبه ٢٢ بهمن/ ١١ فوریه منتشر نمود آحاد خلق کرد در روژهلات کردستان را به ایستادگی در برابر فاشیسم فراخوانده است

در فراخوان این مرکز که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری فرات ارسال شده آمده است:" دشمنان سالهاست کمر به نابودی خواسته‌های انسانی و مشروع خلقمان در هر چهار بخش کردستان بسته‌اند و سالهاست خلق کرد در سنگر مقاومت است، مقاومتی معنادار و شکوهمند. عمر سیاه دشمنان خلقمان به سر آمده است و طلوع خورشید آزادی نزدیک است."

 

در بخش دیگری از فراخوان آمده است:"دبیرخانه‌ی ابتکار عمل خلق پیروی فراخوان شماره ١ خود که در تاریخ ١٨ بهمن ١٣٩٧ منتشر کرد خلق قهرمانمان را فرا می‌خواند تا خود را برای دور تازه‌ای از مقاومت و مبارزه برای احقاق حقوق انسانی و دموکراتیکشان آماده کنند و با مقاومت معنادار و شکوهمندشان، زندگی معنادار و شکوهمندی را برای خود بیافرینند. در این راستا از تمامی خلقمان می‌خواهیم که در روز پنجشنبه ٢۵ بهمن ١٣٩٧ ساعت ۵ الی ٨ عصر در خیابانها و میادین اصلی شهرهایشان دست به راهپیمایی سکوت بزنند."

 

دبیرخانه ابتکار عمل محل راهپیمایی‌ها را در چندین شهر روژهلات کردستان اعلام نمود:

سنه، میدان آزادی به سمت سه راه ادب

سقز، میدان هَلو به سمت میدان جمهوری

مریوان، شبرنگ به سمت چهار راه اصلی

مهاباد، میدان شهرداری تا چهار راه آزادی

بوکان، میدان فرمانداری

اورمیه، خیابان امام تا میدان ایالت

خوی، خیابان امام

ماکو، بلوار رسالت

کرماشان، میدان آزادی (گاراژ) تا پارکینگ شهرداری

جوانرو، خیابان بهداری به طرف میدان بسیج

شاهاباد، میدان امام به سمت میدان هدایت

ایلام، چهار راه سعدی به سمت میدان امام

شایان ذکر است که دبیرخانه ابتکار عمل خلق پیشتر در ١٨ بهمن طی فراخوان شماره یک اعلام کرده بود:" ما فرزندان و شاگردان کسانی هستیم که در طول قرنها با نثار جانشان به ما آموختند که چگونه می‌توان به زندگی آزاد و شرافتمندانه دست یافت و نشان دادند که "تنها راه آزادی مقاومت است و مقاومت زندگی است" و ما هم همچون رهبرانمان زندگی دربند و تهی از آزادی، برابری و شرافت را قبول نکرده و از خلق قهرمان روژهلات کردستان دعوت می کنیم که با خلقمان در هر سه بخش کردستان برای زندگی آزاد، برابر و انسانی دست به مقاومت و اعتراض بزنند و مطالبات مشروع و انسانی خود را به شکل تجمعات توده‌ای به خیابانهای روژهلات کردستان و ایران بکشانند."