فراخوان ک.ج.د.ک-اروپا برای شرکت در آکسیون‌های ١٨-١٩ ژوئیه

ک.ج.د.ک- اروپا به مناسبت سالروز انقلاب روژاوا و برپایی آکسیون‌های روزهای ١٨-١٩ ژوئیه فراخوانی منتشر کرد.

دیوان ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک کوردستان در اروپا (ک.ج.د.ک- اروپا) در رابطه با آکسیون‌های ١٨-١٩ ژوئیه بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه ضمن حمایت از ابتکار عمل پلتفرم دفاع از زنان روژاوا (وومن دیفند روژاوا)، کمون اینترنشنال، روژاوا را دوباره سبز کنیم (مایک روژاوا گرین اِگین) و بپا خیزیم برای روژاوا (ریساپ فور روژاوا) از عموم کوردها و دوستان آنان درخواست شده است تا به شیوه‌ای فعال در فعالیت‌های همبستگی با انقلاب روژاوا که در روزهای ١٨ و ١٩ در سرتاسر جهان برپا می‌شوند شرکت کنند.

در بیانیه آمده است:"٨ سال پیش از این در روز ١٩ ژوئیه (٢٠١٢) انقلاب روژاوا با پیشاهنگی زنان و برای دستیابی به زندگی مشترک، برابر و آزاد به ثمر رسید. انقلابی که در کوبانی در روژاوا آغاز شده بود به سرچشمه امید جامعه بشری مبدل شد."

ک.ج.د.ک-اروپا از تمامی کوردها و دوستان آنان دعوت به عمل آورده است تا در ١٨ و ١٩ ژوئیه در فعالیت‌های صیانت از انقلاب روژاوا که با پیشاهنگی دوستان اینترنشنال سازماندهی شده‌اند فعالانه شرکت کنند.