فرزندان آتش در دو عملیات دو مکان حکومتی را به آتش کشیدند

ابتکار عمل فرزندان آتش در مرسین و بالیکسیر ۲ عملیات انجام داده و دو مکان حکومتی را به آتش کشیدند.

فرزندان آتش در مورد عملیاتهای خود اطلاعیه‌ای منتشر کرده و اعلام کردند، در منطقه‌ی تارسوس مرسین در ۲۱ ژوئن یک بازار بزرگ میوه و سبزی متعلق به فاشیست‌ها را به آتش کشیدند و خسارات زیادی به آنها وارد کردند.

همچنین آمده است، همان روز در منطقه‌ی اردک در بالیکسیر یک پروژه‌ی عمرانی شهرداری را به آتش کشیده‌اند. همچنین اعلام شده است؛"این عملیات درسی است برای قیمهایی که به کوردستان تحمیل شده‌اند. در نتیجه‌ی این عملیات دهها خودروی شهرداری در آتش سوخته است و خسارت سنگینی به این شهرداری وارد شده است."

ابتکار عمل فرزندان آتش همچنین اعلام کردند، به عملیاتهایشان ادامه خواهند داد.