فعال سیاسی و فرهنگی عرب در زندان اطلاعات اهواز به قتل رسید

خانواده‌ی حاتم مرمضی فعال سیاسی و فرهنگی عرب می‌گویند از اطلاعات اهواز با آنها تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند برای تحویل گرفتن جسد فرزندشان به اطلاعات اهواز مراجعه کنند.

خانواده‌ی حاتم مرمضی فعال سیاسی و فرهنگی عرب می‌گویند از اطلاعات اهواز با آنها تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند برای تحویل گرفتن جسد فرزندشان به اطلاعات اهواز مراجعه کنند.

 

حاتم مرمضی فعال سیاسی و فرهنگی عرب است که ۲۲ خرداد سال گذشته در سوسنگرد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

 

طی یک سال گذشته خانواده ی وی از وضعیت و محل نگهداری وی بی‌خبر بوده و اطلاعات و نیروهای امنیتی از سرنوشت او اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.