فوبیای پلیس آلمان به ی.پ.گ و سمبل‌های آزادی کُردها

مرکز ویژه پلیس فدرال آلمان برای اتباع این کشور که به روژاوای کردستان رفته و در میان صفوف ی.پ.گ/ی.پ.ژ مبارزه نموده‌اند و پس از مدتی به کشور خود بازگشته‌اند دستوری محرمانه را صادر کرده و برای یگانهای پلیس این كشور فرستاده است. مفاد دستور محرمانه لو رفته و ب

مرکز ویژه پلیس فدرال آلمان برای اتباع این کشور که به روژاوای کردستان رفته و در میان صفوف ی.پ.گ/ی.پ.ژ مبارزه نموده‌اند و پس از مدتی به کشور خود بازگشته‌اند دستوری محرمانه را صادر کرده و برای یگانهای پلیس این كشور فرستاده است. مفاد دستور محرمانه لو رفته و به مبحث رسانه‌ها مبدل شده است

 

یگانهای امنیتی آلمان پس از نشست جی ٢٠ که هفته گذشته در آلمان برگزار شده و با تظاهرات اعتراضی گروههای چپگرا روبرو شده بود مرحله بازداشت "چپگرهای رادیکال" را آغاز کردند. در این راستا دستور محرمانه پلیس آلمان بە یگانهای ویژه مبنی بر تحت نظر قرار دادن اعضای آلمانی ی.پ.گ/ی.پ.ژ که پس از مبارزه به زادگاه خود برگشته‌اند آشکار شده است.

 

هفته‌نامه آلمانی "فوکوس" گزارشی را در ٧۶ صفحه به مبارزان آلمانی ی.پ.گ/ی.پ.ژ اختصاص داده است. در گزارش به این امر اشاره شده که در رابطه با یورش مهاجمان به فعالیتهای دمکراتیک هواداران ی.پ.گ هیچ اقدامی صورت نگرفته و در مقابل هواداران ی.پ.گ که از روژاوا به میهن خود برگشته‌اند تحت نظر قرار گرفته‌ و با محدودیت روبرو می‌گردند.

 

نکته جالب اینکه وزارت امور داخلی آلمان در دستور نامه‌ای روز ٢ مارس ٢٠١٧ خواسته بود که پرچم‌ها و سمبل‌های کردها [که پرچمهای ی.پ.گ/ی.پ.ژ را هم در بر می‌گیرد] ممنوع اعلام شوند. توجیه این عمل از سوی وزارت داخلی آلمان "تجدید" اعلام ممنوعیت پ.ک.ک عنوان شد که از سال ١٩٩٣فعالیتهای پ.ک.ک از سوی دولت آلمان ممنوع اعلام شده است.